HBS รุ่น 16

ประกาศกำหนดการฝึกอบรม HBS ประจำปี 2565

Hospinic : The Healthcare Business School (HBS.)  รุ่นที่ 16

“8 สัปดาห์เต็ม  เพื่อการบริหารธุรกิจสุขภาพ  ให้มีกำไรอย่างยั่งยืน (อบรมทุกวันพฤหัสบดี 8 สัปดาห์)

รุ่นที่16 : 1 กันยายน 2565 – 20 ตุลาคม 2565  

ลงทะเบียน ที่นี่ >> https://forms.gle/N5pByyU7ANqcJzQf8 

 
หลักสูตรสำหรับ สหสาขาวิชาชีพ / ผู้บริหาร ที่ต้องการความรู้ในการบริหารกิจการสถานพยาบาลเอกชน ( โรงพยาบาลเอกชน , คลินิกทั่วไป , คลินิกความงามและศัลยกรรมพลาสติก , ทันตกรรม , โรงพยาบาลสัตว์ , ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ )

ในปัจจุบัน การบริหารธุรกิจสถานพยาบาล มีอุปสรรค และปัจจัยมากมาย ที่ต้องได้รับการดำเนินงานอย่างถูกต้อง เพื่อความยั่งยืนและความสำเร็จของผลประกอบการในสภาวะการแข่งขันสูงของยุคปัจจุบัน
..
Healthcare Business School โดย Idea Line Co.,Ltd. และ 
www.hospinic.comผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลขนาดกลาง – ขนาดเล็ก เปี่ยมประสบการณ์ในวงการธุรกิจกว่า 20 ปี และเปิดการอบรมด้านธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาแล้ว 15 รุ่น ได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบโจทย์ "การบริหารธุรกิจสถานพยาบาล..เพื่อการทำกำไรอย่างยั่งยืน" ที่มีประสิทธิภาพอย่างได้ผล และเป็นหลักสูตรที่มีผู้ผ่านการอบรมแล้วมากกว่า 200 คน

 


..
โดยคณะวิทยากรผู้เปี่ยมประสบการณ์ การบริหารสถานพยาบาลอย่างแท้จริง ในสายงานต่างๆ ของสถานพยาบาลชั้นนำ โดยได้ออกแบบหลักสูตรให้ตรงต่อความต้องการ และสามารถนำไปใช้พัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ให้มีกำไรสูงสุด สามารถแข่งขันในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ถึง 12 หัวข้อ ดังนี้
..
1. Principle of Healthcare Business Administration : หลักการบริหารธุรกิจสุขภาพ
.
2. Situation analysis for Healthcare Business : การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจสุขภาพในปัจจุบัน
.
3. Financial Management for Healthcare Business : หลักการบริหารการเงินในธุรกิจสุขภาพ
.
4. Human Resource Management : การบริหารงานบุคคล การพัฒนาและการแก้ปัญหาด้านบุคลากรขาดแคลน
.
5. Medical Stock Management : เทคนิคการบริหารคลังยา – เวชภัณฑ์ที่เหมาะสมกับยอดขาย
.
6. Medical Record & Front Office management : การบริหาร และพัฒนาทีมบริการด่านหน้า – เวชระเบียน
.
7. Tax management for Healthcare Business : หลักการบริหารภาษี เพื่อการประหยัดภาษีอย่างมีประสิทธิภาพของธุรกิจสุขภาพ
.
8. MKT Strategy Skill : ทักษะการสร้างยุทธศาสตร์การตลาดของธุรกิจสุขภาพเพื่อชัยชนะ
.
9. Content marketing for healthcare business : เทคนิค content marketing ในธุรกิจสุขภาพ
.
10. On line &Off line MKT communication : การสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่-เก่า อย่างยั่งยืน
.
11. Psychology of sales for healthcare business : เทคนิค “ปิดการขาย..สไตล์หมอ” เพื่อการนำเสนอขายที่ได้ผล
.
12. Total healthcare business clinic : คลินิกธุรกิจ เพื่อความสำเร็จด้านยอดขายสำหรับสถานพยาบาลเอกชน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการบริหารสถานพยาบาลเอกชนที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
.
Healthcare Business School เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพทุกระดับ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น รพ., คลินิก, ทันตกรรม, คลินิกเสริมความงาม, สปา, โรงพยาบาลสัตว์, แพทย์ทางเลือก ฯลฯ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจการรักษาพยาบาล
..

รุ่นที่16 : 1 กันยายน 2565 – 20 ตุลาคม 2565

ลงทะเบียน ที่นี่ >> https://forms.gle/N5pByyU7ANqcJzQf8 

 Hospinic.com / สำนักงานการตลาดและการบริหารธุรกิจสถานพยาบาล ได้ออกแบบโครงการ Healthcare Business School โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอด "วิธี" การบริหาร และการแก้ปัญหาต่างๆ บนพื้นฐานการทำงานจริง จากประสบการณ์ในสถานพยาบาลของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 20 ปี หลักสูตรที่ “ตรงประเด็น” และนำไปใช้ได้ผลจริง โดยสอน “วิธี” ที่มากกว่า “วิชา”

..
หลักสูตรเดียวที่ถ่ายทอด “วิธี” ให้ท่านสร้างสถานพยาบาลที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยม และสามารถบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพได้ในเวลาอันสั้น
..
เราสอนวิธีประสบความสำเร็จในธุรกิจสถานพยาบาล...จากประสบการณ์จริง”


เรียนทุกวัน พฤหัสบดี  (9:00-16:30) ทุกสัปดาห์ (ทั้งหมด 8 ครั้ง)

 

 

รายนามวิทยากร

 

1.อาจารย์สาธิต ถัดทะพงษ์ : อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดและการบริหารสถานพยาบาลเอกชน ระดับประเทศ - ผู้อำนวยการ Hospinic Project / Managing Director : Idealine Co.,Ltd.

 

2.นายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ : CEO.และผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงวัยครบวงจร Chersery Home International Hospital / นายกสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุไทย (SHSTA)

3.ทันตแพทย์หญิงจารุวรรณ พึ่งเจษฎา  : CEO. บริษัท คลินิกรวมทันตแพทย์ จำกัด / เครือคลินิกรวมทันตแพทย์มหาชัย

 

4.นายสัตวแพทย์นิรันดร์ พรศิริวิวัฒน์ : กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา [ Petfriends ] 6 สาขา

 

5.อาจารย์ชุติมา ปิยะจิตติวงศ์ : อาจารย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริการด่านหน้าสถานพยาบาล / เวชระเบียน-ต้อนรับ และผู้ควบคุมหน่วยงานการตลาดโรงพยาบาลชั้นนำ มากกว่า 5 รพ.

 

6.อาจารย์ณัฐกิจ รับสมบัติ : กรรมการผู้จัดการ N.J.consult Co.,Ltd. บริษัทที่ปรึกษาและสำนักงานบัญชีด้านธุรกิจสุขภาพชั้นนำ ผู้ดูแลงานด้านบัญชี-ภาษี ให้กับโรงพยาบาล , คลินิก , คลินิกความงาม , เครือคลินิกทันตกรรม และโรงพยาบาลสัตว์มากกว่า 15 หน่วยงานธุรกิจทั่วประเทศ
สถานที่จัดการอบรม / ค่าลงทะเบียน และสิทธิของผู้ลงทะเบียน (แยกตามประเภทการเลือกช่องทางการเรียน)

โรงแรม S Ratchada ถนนรัชดาภิเษก
https://sratchadahotel.com/

 

 


ค่าลงทะเบียน

เรียนในห้องประชุม [ On site ]
ตลอดหลักสูตร 68,000 บาท (รวมเอกสารประกอบการอบรม , รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 3 เบรค)

-รับคำปรึกษาด้านการตลาด และการบริหารธุรกิจ โดย อ.สาธิต ถัดทะพงษ์ ฟรี/ไม่มีค่าใช้จ่าย  เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม (นับจากวันที่จบหลักสูตร , ผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรือ Zoom Application ทุกวันเสาร์ เวลา 12.00 -20.00 น.

-ไม่สามารถรับชมเทปการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ได้ / หากมีกรณีฉุกเฉินสามารถขอเปลี่ยนการเรียนเป็นออนไลน์ (รับชมเทป) ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

- หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนระบบการเรียนเป็นออนไลน์ สามารถแจ้งความต้องการได้ แต่จะต้องเปลี่ยนแพคเกจเป็นระบบออนไลน์ เช่นกัน (ไม่ได้รับสิทธิการปรึกษา 1 ปี)

เรียนผ่านระบบออนไลน์  [ ส่งเทปการบรรยายให้ หลังจากวันบรรยายจริง 1 วัน  ]
ตลอดหลักสูตร 68,000 บาท (เอกสารประกอบการอบรมส่งให้เป็นไฟล์ .PDF , รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ,รับชมได้ผ่าน GMAIL ที่ระบุ เท่านั้น )

- รับชมเทปการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ (GMAIL) ซ้ำ เป็นระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ได้รับเทป  / ไม่สามารถบันทึกเทปได้ ( PDPA )   

- สามารถฝากคำถาม (ถ้ามี) ได้ผ่าน Facebook Group ที่เชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิก

- ตลอดช่วงระยะเวลาการอบรม สามารถปรึกษา/สอบถามวิทยากรได้ ผ่านระบบไลน์ ในวันที่วิทยากรกำหนด

 

ลงทะเบียน ที่นี่ >> https://forms.gle/N5pByyU7ANqcJzQf8 

.

Hospinic / Marketing & Management Solution for Healthcare Business
.
ฝ่ายประสานงานฝึกอบรม :
Hot Line : (081) 340-6510
Line : @hospinic
E-mail : hospinic@gmail.com
.
http\://
www.facebook.com/ hospinic
http\://www. Hospinic.com/


Visitors: 154,052