Hospinic : The Healthcare Business School (ชื่อเดิม Clinic/Hospital Director School)รุ่นที่ 10

Hospinic : Healthcare Business School 2020 ( HBS.รุ่นที่ 13)
 
 
ทุกวันอังคาร-พุธ  ( 09.00 – 16.00 น. - สัปดาห์ เว้น สัปดาห์) 
เดือนกรกฎาคม 2563 เรียนวันที่  7,8,21,22
เดือนสิงหาคม 2563 เรียนวันที่  11,12,25,26
เดือนกันยายน 2563 เรียนวันที่  8,9
**ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 3 ก.ค.2563 เวลา 18.00 น. **
 
 
การกลับมาอย่างสมบูรณ์ของหลักสูตร “Hospinic : Healthcare Business School 2020 ( HBS.รุ่นที่ 13)” สำหรับผู้บริหารธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ในรูปแบบ New Normal Seminar 
 
โดยยังคงมาตรฐานการฝึกอบรมในห้องอบรมที่มีมาตรฐานความสะอาด มั่นใจในการดูแลการปลอดเชื้อ การระบายอากาศ การแยกอาหาร , ภาชนะ , เครื่องดื่มส่วนบุคคลและรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล social distancing ได้อย่างปลอดภัย สะดวกสบาย
 
 
หลักสูตรอันทรงประสิทธิภาพที่ได้รับการยอมรับมายาวนาน สำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพทุกระดับ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น รพ., คลินิก, ทันตกรรม, คลินิกเสริมความงาม, สปา, โรงพยาบาลสัตว์, แพทย์ทางเลือก ฯลฯ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพทุกแขนง
 
Idea Line Co.,Ltd. และ www.hospinic.com ผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลขนาดกลาง – ขนาดเล็ก เปี่ยมประสบการณ์ในวงการธุรกิจกว่า 20 ปี และเปิดการอบรมด้านธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาแล้ว 12  รุ่น ได้ออกแบบหลักสูตรใหม่ล่าสุด ในลักษณะการ “ติวเข้ม” โดย อ.สาธิต ถัดทะพงษ์  
(ประวัติวิทยากร ->https://m.youtube.com/watch?v=I_08tnggj94.) 
 
 
เพื่อให้ตอบโจทย์ "การบริหารธุรกิจสถานพยาบาล" ที่มีประสิทธิภาพอย่างได้ผล โดยได้ออกแบบหลักสูตรให้ตรงต่อความต้องการ และสามารถนำไปใช้พัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ให้มีกำไรสูงสุด สามารถแข่งขันในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  / ลงทะเบียน (ออนไลน์) กรุณาคลิกที่ Link ด้านล่างค่ะ
 
 
 
 
HBS.: “หลักสูตรที่ครบถ้วนเพื่อพื้นฐานการบริหารธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน เพื่อการทำกำไร อย่างยั่งยืน”
 

สถานที่จัดการอบรม
โรงแรม SC Park Hotel เลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์
http\://www.scparkhotel.com/

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 64,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
**ค่าใช้จ่ายรวมเอกสารประกอบ, อาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดหลักสูตร 
รวมถึงการดูงาน **

................................................................................................

การชำระค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทสโก้โลตัส นครปฐม
..
ชื่อบัญชี บริษัท ไอเดีย ไลน์ จำกัด
เลขที่บัญชี 637-006478-1
(ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรณีโอนเงิน)
กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
..
กรุณาออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนาม
.
บริษัท ไอเดีย ไลน์ จำกัด
25/28 ถนนยิงเป้าใต้ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 073 554 800 2922
..
หมายเหตุ :
ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน 40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานการตลาด และการบริหาร เพื่อธุรกิจสถานพยาบาล
.
Hospinic / Marketing & Management Solution for Healthcare Business
.
ฝ่ายประสานงานฝึกอบรม :
Hot Line : (081) 340-6510
Line : @hospinic
E-mail : hospinic@gmail.com
.
http\://www.facebook.com/ hospinic
http\://www. Hospinic.com/
..

#บริหารโรงพยาบาล
#การตลาดโรงพยาบาล
#การตลาดคลินิก
#บริหารบุคคล
#การเงินสถานพยาบาล
#โรงพยาบาล
#โรงพยาบาลสัตว์
#คลินิก
#อบรม
#สัมมนาVisitors: 126,277