Hospinic : The Healthcare Business School (ชื่อเดิม Clinic/Hospital Director School)รุ่นที่ 10

Hospinic : ติวเข้ม เปิดคลินิกใหม่ Fully course 2020

เรียนทุกวันอังคาร จำนวน 6 สัปดาห์ เวลา 9.30-16.00 น.
เดือนตุลาคม 2563 เรียนวันที่ 13 , 20 และ 27
เดือนพฤศจิกายน 2563 เรียนวันที่ 3 ,10 และ17


*ปิดรับสมัครวันอังคารที่ 30 ก.ย.2563 เวลา 18.00 น. (หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบ 20 ที่นั่ง) *
**เนื่องจากทางบริษัทฯ จัดการอบรมตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เว้นระยะห่างตามพื้นที่ 4 ตร.ม./ผู้อบรม 1 ท่าน**
 
.........................................................................................................................................
ลงทะเบียน ที่นี่ https://forms.gle/BK8fQs6kjhQCCCZ77

 
การกลับมาครั้งสำคัญของหลักสูตรเพื่อการเริ่มดำเนินธุรกิจสุขภาพ ที่ได้รับความสนใจสูงสุด ด้วยจำนวนผู้เข้าฟังในการจัดการบรรยายครั้งแรก ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ณ SC Park Hotel “Talkกับธิต..ติวเข้มเปิดคลินิกใหม่" มีผู้เข้ารับฟังมากเป็นประวัติการณ์ถึง 120 ที่นั่ง

   
 
Idea Line Company Limited ผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ Hospinic / Solutier จึงได้นำหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุด เรียบเรียงดำเนินการใหม่ ในรูปแบบ New Normal Seminar

ภายใต้ชื่อโครงการ Hospinic : ติวเข้ม..เปิดคลินิกใหม่ Fully course 2020

โดยยังคงมาตรฐานการฝึกอบรมในห้องอบรมที่มีมาตรฐานความสะอาด มั่นใจในการดูแลการปลอดเชื้อ การระบายอากาศ การแยกอาหาร , ภาชนะ , เครื่องดื่มส่วนบุคคลและรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล social distancing ได้อย่างปลอดภัย สะดวกสบาย
 
 
หลักสูตรอันทรงประสิทธิภาพที่ได้รับการยอมรับมายาวนาน สำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพทุกระดับ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น รพ.เอกชน, คลินิก, ทันตกรรม, คลินิกเสริมความงาม, สปา, โรงพยาบาลสัตว์, แพทย์ทางเลือก ฯลฯ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพทุกแขนง
ในลักษณะการ “ติวเข้ม” โดย อ.สาธิต ถัดทะพงษ์ เพื่อให้ตอบโจทย์ "การบริหารธุรกิจสถานพยาบาล" ที่มีประสิทธิภาพอย่างได้ผล โดยได้ออกแบบหลักสูตรให้ตรงต่อความต้องการ และสามารถนำไปใช้พัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ให้มีกำไรสูงสุด สามารถแข่งขันในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
(ประวัติวิทยากร > https://m.youtube.com/watch?v=I_08tnggj94)

  
 
ติวเข้ม..เปิดคลินิกใหม่ Fully course 2020 ประกอบไปด้วยเนื้อหา จำนวนทั้งหมด 24 หัวข้อ ดังต่อไปนี้
 
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 :
การศึกษาตลาดและกฏระเบียบข้อบังคับ , Feasibility study (การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ) , กระบวนการด้านสินเชื่อ และเทคนิคการเลือกทำเลที่ตั้ง ออกแบบ ก่อสร้างที่เหมาะสม
 
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 :
เทคนิคการคัดเลือกผู้รับเหมา , ระบบคลังยาเริ่มต้น , การเลือกซื้อเครื่องมือแพทย์ และแนะแนวการเลือกใช้ Software
 
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 :
เทคนิคการทำ Pre - Marketing , ความเข้าใจด้านงานป้ายประชาสัมพันธ์ , ระบบฝึกอบรมพนักงานก่อนการเปิดดำเนินงาน และ การจัด Soft/Grand Opening สำหรับคลินิก
 
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 :
ระบบบัญชี-ภาษีสำหรับคลินิกเอกชน , การจัดการการเงิน , เทคนิคการสื่อสารการตลาด และการวางอัตรากำลัง-ตารางเวรที่เหมาะสม
 
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 :
การบริหารลูกค้าและประสานงานออนไลน์ , ระบบฝึกอบรมพนักงานสู่การพัฒนาทีมงาน , การผลิตสื่อโฆษณา-บรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาระบบบริการเคาน์เตอร์เวชระเบียน
 
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 :
เทคนิคการจัดเก็บความพึงพอใจ/ข้อร้องเรียนของลูกค้า , การศึกษาจุดคุ้มทุน , กฏหมายโฆษณาสถานพยาบาล และเทคนิคการตลาดที่จำเป็นในช่วงเทศกาล
 
ลงทะเบียน ที่นี่ https://forms.gle/BK8fQs6kjhQCCCZ77
 
 
  
 
สถานที่จัดหลักสูตร
โรงแรม SC Park Hotel เลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์
http\://www.scparkhotel.com/
 
**กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานฝึกอบรม ที่หมายเลข (081)340-6510 หรือ Line official ID : @Hospinic เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้อธิบายรายละเอียดก่อนการชำระเงินค่าลงทะเบียน**
 
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 64,200 บาท (หกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
*ค่าใช้จ่ายรวมเอกสารประกอบ, อาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดหลักสูตร 10 วัน*
 
Payment Method
โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทสโก้โลตัส นครปฐม
ชื่อบัญชี บริษัท ไอเดีย ไลน์ จำกัด
เลขที่บัญชี 637-006478-1
 
**หมายเหตุ :
ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 7 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน 40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน**
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานการตลาด และการบริหาร เพื่อธุรกิจสถานพยาบาล
Hospinic / Marketing & Management Solution for Healthcare Business
Idea Line Company Limited
ฝ่ายประสานงานฝึกอบรม :
Hot Line : (081) 340-6510
Line OA : @hospinic
E-mail : hospinic@gmail.com
ค่าลงทะเบียน
1.กรณีบุคคลธรรมดา : ชำระค่าลงทะเบียน 64,200.00 บาท (หกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
**ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,200.00 บาทไว้เรียบร้อยแล้ว**
2.กรณีนิติบุคคล : การคำนวณเงินเพื่อชำระค่าลงทะเบียน
** ค่าลงทะเบียน = 64,200.00 บาท
(นิติบุคคล) หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% = 1,800.00 บาท (กรุณาส่งมอบใบหัก ณ ที่จ่าย แก่เจ้าหน้าที่ ในวันแรกของการฝึกอบรม)
+ ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 4,200.00 บาท
รวมยอดชำระทั้งสิ้น (นิติบุคคล) = 62,400 บาท (หกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ลงทะเบียน ที่นี่ https://forms.gle/BK8fQs6kjhQCCCZ77
 
  

 

 Visitors: 135,067