Hospinic : The Healthcare Business School  รุ่นที่ 14

 

Hospinic : ติวเข้ม..เปิดคลินิกใหม่ On Mobile 2021

"New Normal Strategy.. step by step"


เรียนทุกวันศุกร์ จำนวน 6 วัน / 6 สัปดาห์ เวลา 10.00 -15.00 น.

เดือนมิถุนายน 2564  เรียนวันที่ 4 , 11 ,18 , 25

เดือนกรกฎาคม 2564  เรียนวันที่2,9


ลงทะเบียน ที่นี่ https://bit.ly/3boBGUb

การกลับมาครั้งสำคัญของหลักสูตรเพื่อการเริ่มดำเนินธุรกิจสุขภาพ ที่ได้รับความสนใจสูงสุด ด้วยจำนวนผู้เข้าฟังในการจัดการบรรยายครั้งแรก ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 “Talkกับธิต..ติวเข้มเปิดคลินิกใหม่" ที่มีผู้เข้ารับฟังมากเป็นประวัติการณ์ถึง 120 ที่นั่ง

Idea Line Company Limited ผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ Hospinic / Solutier จึงได้นำหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุด เรียบเรียงดำเนินการใหม่ ในรูปแบบ Seminar on Mobile

ภายใต้ชื่อโครงการ Hospinic : ติวเข้ม..เปิดคลินิกใหม่ On Mobile 2021
"New Normal Strategy.. step by step"

ครั้งแรก กับการอบรม ในระบบออนไลน์ 100% เพื่อร่วมระงับการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ด้วยเนื้อหาใหม่ที่พัฒนาร่วมกับเนื้อหาเดิมอันทรงประสิทธิภาพที่ได้รับการยอมรับมายาวนาน ที่ตอบโจทย์การเปิดดำเนินกิจการใหม่ หลังจากการแพร่ระบาดของวิกฤต covid-19 เบาบางลง

เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพทุกระดับ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น รพ.เอกชน, คลินิก, ทันตกรรม, คลินิกเสริมความงาม, สปา, โรงพยาบาลสัตว์, แพทย์ทางเลือก ฯลฯ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพทุกแขนง

 

ในลักษณะการ “ติวเข้ม” โดย อ.สาธิต ถัดทะพงษ์(ประวัติวิทยากร > https://m.youtube.com/watch?v=I_08tnggj94)

 

Hospinic : ติวเข้ม..เปิดคลินิกใหม่ On Mobile 2021

"New Normal Strategy.. step by step"ประกอบไปด้วยเนื้อหา จำนวนทั้งหมด 24 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

 

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564  :

การศึกษาตลาดและกฏระเบียบข้อบังคับ , Feasibility study (การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ) ,

กระบวนการด้านสินเชื่อ

และเทคนิคการเลือกทำเลที่ตั้ง ออกแบบ ก่อสร้างที่เหมาะสมวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564  :

เทคนิคการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง และตกแต่ง ,

ระบบคลังยาเริ่มต้น ,

การเลือกซื้อเครื่องมือแพทย์

และแนะแนวการเลือกใช้ Softwareวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564  :

เทคนิคการทำ Pre - Marketing ,

ความเข้าใจด้านงานป้ายประชาสัมพันธ์ ,

ระบบฝึกอบรมพนักงานก่อนการเปิดดำเนินงาน และ

การจัด Soft/Grand Opening สำหรับคลินิก


วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564  :

ระบบบัญชี-ภาษีสำหรับคลินิกเอกชน ,

การจัดการการเงิน ,

เทคนิคการสื่อสารการตลาด

และการวางอัตรากำลัง-ตารางเวรที่เหมาะสมในยุค New Normalวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564  :

การบริหารลูกค้าและประสานงานออนไลน์ ,

ระบบฝึกอบรมพนักงานสู่การพัฒนาทีมงาน ,

การผลิตสื่อโฆษณา-บรรจุภัณฑ์ และ

การพัฒนาระบบบริการเคาน์เตอร์เวชระเบียนวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564   :

เทคนิคการจัดเก็บความพึงพอใจ/ข้อร้องเรียนของลูกค้า ,

การศึกษาจุดคุ้มทุน ,

กฏหมายโฆษณาสถานพยาบาล และ

เทคนิคการตลาดที่จำเป็นในช่วงเทศกาลลงทะเบียน ที่นี่ https://bit.ly/3boBGUb

 

 

**ผู้สนใจกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานฝึกอบรม ที่หมายเลข (081)340-6510

หรือ Line official ID : @Hospinic

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้อธิบายรายละเอียดก่อนการชำระเงินค่าลงทะเบียน**

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 32,100 บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ลด 50% จากราคาเดิมในห้องเรียน 64,200.- บาท เพื่อช่วยผู้ประกอบการรายใหม่ และเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายด้านสถานที่-อาหาร-ชุดเบรค **

 

Payment Method

โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทสโก้โลตัส นครปฐม

ชื่อบัญชี บริษัท ไอเดีย ไลน์ จำกัด

เลขที่บัญชี 637-006478-1

**หมายเหตุ :

ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 7 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน 40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน**


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานการตลาด และการบริหาร เพื่อธุรกิจสถานพยาบาล

Hospinic / Marketing & Management Solution for Healthcare Business

Idea Line Company Limited

ฝ่ายประสานงานฝึกอบรม :

Hot Line : (081) 340-6510

Line OA : @hospinic

E-mail : hospinic@gmail.com

 

 

ค่าลงทะเบียน

  1. กรณีบุคคลธรรมดา : ชำระค่าลงทะเบียน 32,100.00 บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

**ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,100.00 บาทไว้เรียบร้อยแล้ว**

  1. กรณีนิติบุคคล : การคำนวณเงินเพื่อชำระค่าลงทะเบียน

** ค่าลงทะเบียน = 32,100.00 บาท

(นิติบุคคล) หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% = 900.00 บาท (กรุณาส่งมอบใบหัก ณ ที่จ่าย แก่เจ้าหน้าที่ ในวันแรกของการฝึกอบรม)

+ ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 2,100.00 บาท

รวมยอดชำระทั้งสิ้น (นิติบุคคล) = 31,200 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

 

ลงทะเบียน ที่นี่ https://bit.ly/3boBGUb

 

Visitors: 141,815