Hospinic : The Healthcare Business School  รุ่นที่ 15 [ ออนไลน์ ]

 

 

Hospinic : Healthcare Business School 2021 ( HBS.รุ่นที่ 15)

 

“Online Platform ONLY”

 

ทุกวันศุกร์ จำนวน 8 วันเต็ม  ( 10.00 – 16.00 น. ทุกสัปดาห์)

 

เดือนตุลาคม 2564  เรียนวันศุกร์ที่  22 , 29

 

เดือนพฤศจิกายน  2564  เรียนวันศุกร์ที่  5 , 12 , 19 , 26

 

เดือนธันวาคม 2564  เรียนวันศุกร์ที่  3 , 10

 

  

การกลับมาอย่างสมบูรณ์ของหลักสูตร “Hospinic : Healthcare Business School 2020 ( HBS.รุ่นที่ 15)” สำหรับผู้บริหารธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ในรูปแบบ Online Seminar เพื่อการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล social distancing ได้อย่างปลอดภัย สะดวกสบาย 

 

หลักสูตรอันทรงประสิทธิภาพที่ได้รับการยอมรับมายาวนาน สำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพทุกระดับ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น รพ., คลินิก, ทันตกรรม, คลินิกเสริมความงาม, สปา, โรงพยาบาลสัตว์, แพทย์ทางเลือก ฯลฯ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพทุกแขนง

 

 

 

 

Idea Line Co.,Ltd. และ www.hospinic.com ผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลขนาดกลาง – ขนาดเล็ก เปี่ยมประสบการณ์ในวงการธุรกิจกว่า 20 ปี และเปิดการอบรมด้านธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาแล้ว 14  รุ่น ได้ออกแบบหลักสูตรใหม่ล่าสุด อำนวยการหลักสูตรโดย อ.สาธิต ถัดทะพงษ์ เพื่อให้ตอบโจทย์ "การบริหารธุรกิจสถานพยาบาล" ที่มีประสิทธิภาพอย่างได้ผล โดยได้ออกแบบหลักสูตรให้ตรงต่อความต้องการ และสามารถนำไปใช้พัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ให้มีกำไรสูงสุด สามารถแข่งขันในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

อำนวยการหลักสูตร โดย อ.สาธิต ถัดทะพงษ์  อาจารย์ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการบริหารสถานพยาบาลเอกชน ขนาดกลาง-ขนาดเล็ก ประสบการณ์ในวงการมากกว่า 20  ปี
ประวัติผู้อำนวยการโครงการ
: https://www.youtube.com/watch?v=I_08tnggj94&t=10s


 

 

โดยมีตารางการเรียนดังต่อไปนี้
เวลาบรรยาย ภาคเช้า 10.00-12.00 / ภาคบ่าย 13.00-16.00 (พักเบรก 15 นาที)

 

วันศุกร์ที่  22 ตุลาคม 2564
 - Principle of  Healthcare Business  Administration : หลักการบริหารธุรกิจสุขภาพ
- Situation analysis for Healthcare Business : การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจสุขภาพในปัจจุบัน

 

วันศุกร์ที่  29 ตุลาคม 2564
- MKT Strategy Skill : ทักษะการสร้างยุทธศาสตร์การตลาดของธุรกิจสุขภาพเพื่อการแข่งขัน

 

วันศุกร์ที่  5 พฤศจิกายน  2564
- Online & Offline MKT communication : การสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่-เก่า อย่างยั่งยืน

 

วันศุกร์ที่  12 พฤศจิกายน  2564
- Human Resource Management : การบริหารงานบุคคล การพัฒนาและการแก้ปัญหาด้านบุคลากรขาดแคลน และการบริหารอัตรากำลัง / ตารางเวร


วันศุกร์ที่  19 พฤศจิกายน  2564
- Medical Record & Front Office management : การบริหาร และพัฒนาทีมบริการด่านหน้า – เวชระเบียน

 

วันศุกร์ที่  26  พฤศจิกายน  2564
- Financial Management for Healthcare Business : หลักการบริหารการเงินในธุรกิจสุขภาพ
- Tax management for Healthcare Business : หลักการบริหารภาษี เพื่อการประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง

 

วันศุกร์ที่  3 ธันวาคม  2564
- Medical Stock & Purchasing Management : เทคนิคการบริหารคลังยา – เวชภัณฑ์ และระบบการจัดซื้อสินค้า

 

วันศุกร์ที่  10 ธันวาคม  2564
- Selling techniques in Healthcare business: ปิดการขาย..สไตล์หมอ
- Healthcare Business clinic : สรุปยุทธศาสตร์เพื่อชัยชนะในธุรกิจสถานพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

 

สถานที่จัดหลักสูตร

 

ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ในกลุ่มปิด – รับเฉพาะผู้ลงทะเบียนในรุ่นนี้เท่านั้น

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร = 40,000 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 2,800 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,800 บาท (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
** กรุณาติดต่อฝ่ายประสานงานหลักสูตรก่อนการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน **

 

Payment Method

 

โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทสโก้โลตัส นครปฐม

 

ชื่อบัญชี บริษัท ไอเดีย ไลน์ จำกัด

 

เลขที่บัญชี 637-006478-1

 

หมายเหตุ :

 

ปิดรับลงทะเบียน ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น.

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 

สำนักงานการตลาด และการบริหาร เพื่อธุรกิจสถานพยาบาล

 

Hospinic / Marketing & Management Solution for Healthcare Business

 

Idea Line Company Limited

 

ฝ่ายประสานงานฝึกอบรม :

 

Hot Line : (081) 340-6510

 

Line OA : @hospinic

 

E-mail : hospinic@gmail.com

 

ลงทะเบียนออนไลน์ click  https://bit.ly/3kytAxe

 

 

Visitors: 144,175