Hospinic : ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการบริหารสถานพยาบาลเอกชน ขนาดกลาง-ขนาดเล็ก

กิจกรรมฝึกอบรมครั้งสำคัญ ประจำปี 2565

HBS.16 : Healthcare Business School รุ่นที่ 16 
รายละเอียดหลักสูตร CLICK HERE!

 

หลักสูตรสำหรับ สหสาขาวิชาชีพ / ผู้บริหาร ที่ต้องการความรู้ในการบริหารกิจการสถานพยาบาลเอกชน ( โรงพยาบาลเอกชน , คลินิกทั่วไป , คลินิกความงามและศัลยกรรมพลาสติก , ทันตกรรม , โรงพยาบาลสัตว์ , ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ )

ในปัจจุบัน การบริหารธุรกิจสถานพยาบาล มีอุปสรรค และปัจจัยมากมาย ที่ต้องได้รับการดำเนินงานอย่างถูกต้อง เพื่อความยั่งยืนและความสำเร็จของผลประกอบการในสภาวะการแข่งขันสูงของยุคปัจจุบัน
..
Healthcare Business School โดย Idea Line Co.,Ltd. และ www.hospinic.comผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลขนาดกลาง – ขนาดเล็ก เปี่ยมประสบการณ์ในวงการธุรกิจกว่า 20 ปี และเปิดการอบรมด้านธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาแล้ว 15 รุ่น ได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบโจทย์ "การบริหารธุรกิจสถานพยาบาล..เพื่อการทำกำไรอย่างยั่งยืน" ที่มีประสิทธิภาพอย่างได้ผล และเป็นหลักสูตรที่มีผู้ผ่านการอบรมแล้วมากกว่า 200 คน

 

 

 

โดยคณะวิทยากรผู้เปี่ยมประสบการณ์ การบริหารสถานพยาบาลอย่างแท้จริง ในสายงานต่างๆ ของสถานพยาบาลชั้นนำ
#แพทย์  #ทันตแพทย์ #สัตวแพทย์  #สำนักงานบัญชี  #ผู้เชี่ยวชาญระบบงานเวชระเบียน #อาจารย์ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการบริหารสถานพยาบาลเอกชนระดับประเทศ  โดยได้ออกแบบหลักสูตรให้ตรงต่อความต้องการ และสามารถนำไปใช้พัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ให้มีกำไรสูงสุด สามารถแข่งขันในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ถึง 12 หัวข้อ ดังนี้

..
1. Principle of Healthcare Business Administration : หลักการบริหารธุรกิจสุขภาพ
.
2. Situation analysis for Healthcare Business : การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจสุขภาพในปัจจุบัน
.
3. Financial Management for Healthcare Business : หลักการบริหารการเงินในธุรกิจสุขภาพ
.
4. Human Resource Management : การบริหารงานบุคคล การพัฒนาและการแก้ปัญหาด้านบุคลากรขาดแคลน
.
5. Medical Stock Management : เทคนิคการบริหารคลังยา – เวชภัณฑ์ที่เหมาะสมกับยอดขาย
.
6. Medical Record & Front Office management : การบริหาร และพัฒนาทีมบริการด่านหน้า – เวชระเบียน
.
7. Tax management for Healthcare Business : หลักการบริหารภาษี เพื่อการประหยัดภาษีอย่างมีประสิทธิภาพของธุรกิจสุขภาพ
.
8. MKT Strategy Skill : ทักษะการสร้างยุทธศาสตร์การตลาดของธุรกิจสุขภาพเพื่อชัยชนะ
.
9. Content marketing for healthcare business : เทคนิค content marketing ในธุรกิจสุขภาพ
.
10. On line &Off line MKT communication : การสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่-เก่า อย่างยั่งยืน
.
11. Psychology of sales for healthcare business : เทคนิค “ปิดการขาย..สไตล์หมอ” เพื่อการนำเสนอขายที่ได้ผล
.
12. Total healthcare business clinic : คลินิกธุรกิจ เพื่อความสำเร็จด้านยอดขายสำหรับสถานพยาบาลเอกชน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการบริหารสถานพยาบาลเอกชนที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
.
Healthcare Business School เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพทุกระดับ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น รพ., คลินิก, ทันตกรรม, คลินิกเสริมความงาม, สปา, โรงพยาบาลสัตว์, แพทย์ทางเลือก ฯลฯ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจการรักษาพยาบาล
..

รุ่นที่16 : 1 กันยายน 2565 – 20 ตุลาคม 2565

 

ลงทะเบียน ที่นี่ >> https://forms.gle/N5pByyU7ANqcJzQf8 

 

 

 

 

 

Hospinic : หลักสูตร "Sathit Thadthaphong's : ติวเข้มเปิดคลินิกใหม่ Step by Step 2022
#การแพทย์ #การตลาด

 

 

 

 

สนใจรับชมเทปการบรรยาย (ผ่าน GMAIL เผยแพร่เทปผ่าน YOUTUBE channel ) ติดต่อขอซื้อสิทธิ์การเข้าชม 30 วัน ที่ Line OA : @ Hospinic 


การกลับมาครั้งสำคัญของหลักสูตรเพื่อการเริ่มดำเนินธุรกิจสุขภาพ ที่ได้รับความสนใจสูงสุด ด้วยจำนวนผู้เข้าฟังในการจัดการบรรยายครั้งแรก ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ณ SC Park Hotel “Talkกับธิต..ติวเข้มเปิดคลินิกใหม่" มีผู้เข้ารับฟังมากเป็นประวัติการณ์ถึง 120 ที่นั่ง

 

 

  

 

Idea Line Company Limited ผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน Hospinic / Solutier จึงได้นำหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุด เรียบเรียงดำเนินการใหม่ ในรูปแบบ Seminar on-line
ภายใต้ชื่อโครงการ Hospinic : Sathit Thadthaphong's : ติวเข้มเปิดคลินิกใหม่ Step by Step 2022

ครั้งแรก กับการอบรม ในระบบออนไลน์ 100% เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ด้วยเนื้อหาใหม่ที่พัฒนาให้ตรงกับสถานการณ์ New Normal ที่ช่วยให้การเปิดธุรกิจสถานพยาบาลใหม่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 

 

 

เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพทุกระดับ ทุกประเภท  รพ.เอกชน, คลินิก, ทันตกรรม, คลินิกเสริมความงาม, สปา, โรงพยาบาลสัตว์, แพทย์ทางเลือก ฯลฯ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพทุกแขนง

จัดการอบรมในลักษณะการ “ติวเข้ม” โดย อ.สาธิต ถัดทะพงษ์ (ประวัติวิทยากร > https://m.youtube.com/watch?v=I_08tnggj94)

 

หลักสูตร "Sathit Thadthaphong's : ติวเข้มเปิดคลินิกใหม่ Step by Step 2022

มีจำนวนการฝึกอบรมทั้งหมด 24 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

สนใจรับชมเทปการบรรยาย (ผ่าน GMAIL เผยแพร่เทปผ่าน YOUTUBE channel ) ติดต่อขอซื้อสิทธิ์การเข้าชม 30 วัน ที่ Line OA : @ Hospinic

 

 

การศึกษาตลาดและกฏระเบียบข้อบังคับ , Feasibility study (การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ) ,
กระบวนการด้านสินเชื่อ
และเทคนิคการเลือกทำเลที่ตั้ง ออกแบบ ก่อสร้างที่เหมาะสม


เทคนิคการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง และตกแต่ง ,
ระบบคลังยาเริ่มต้น ,
การเลือกซื้อเครื่องมือแพทย์
และแนะแนวการเลือกใช้ Software


เทคนิคการทำ Pre - Marketing ,
ความเข้าใจด้านงานป้ายประชาสัมพันธ์ ,
ระบบฝึกอบรมพนักงานก่อนการเปิดดำเนินงาน และ
การจัด Soft/Grand Opening สำหรับคลินิก


ระบบบัญชี-ภาษีสำหรับคลินิกเอกชน ,
การจัดการการเงิน ,
เทคนิคการสื่อสารการตลาด
และการวางอัตรากำลัง-ตารางเวรที่เหมาะสมในยุค New Normal


การบริหารลูกค้าและประสานงานออนไลน์ ,
ระบบฝึกอบรมพนักงานสู่การพัฒนาทีมงาน ,
การผลิตสื่อโฆษณา-บรรจุภัณฑ์ และ
การพัฒนาระบบบริการเคาน์เตอร์เวชระเบียน


เทคนิคการจัดเก็บความพึงพอใจ/ข้อร้องเรียนของลูกค้า ,
การศึกษาจุดคุ้มทุน ,
กฏหมายโฆษณาสถานพยาบาล และ
เทคนิคการตลาดที่จำเป็นในช่วงเทศกาล

 

**ผู้สนใจกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานฝึกอบรม ที่หมายเลข (081)340-6510 หรือ Line official ID : @Hospinic
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้อธิบายรายละเอียดก่อนการชำระเงินค่าลงทะเบียน**
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 32,100 บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

Payment Method
โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทสโก้โลตัส นครปฐม
ชื่อบัญชี บริษัท ไอเดีย ไลน์ จำกัด

เลขที่บัญชี 637-006478-1

**หมายเหตุ :
ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 7 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน 40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน**


(ก่อนชำระเงินค่าสมัคร ทุกครั้ง) กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานการตลาด และการบริหาร เพื่อธุรกิจสถานพยาบาล
Hospinic / Marketing & Management Solution for Healthcare Business
Idea Line Company Limited
ฝ่ายประสานงานฝึกอบรม :
Hot Line : (081) 340-6510
Line OA : @hospinic
E-mail : hospinic@gmail.com


สรุปค่าลงทะเบียน
1.กรณีบุคคลธรรมดา : ชำระค่าลงทะเบียน 32,100.00 บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
**ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,100.00 บาทไว้เรียบร้อยแล้ว**
2.กรณีนิติบุคคล : การคำนวณเงินเพื่อชำระค่าลงทะเบียน
** ค่าลงทะเบียน = 32,100.00 บาท
(นิติบุคคล) หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% = 900.00 บาท (กรุณาส่งมอบใบหัก ณ ที่จ่าย แก่เจ้าหน้าที่ ในวันแรกของการฝึกอบรม)
+ ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 2,100.00 บาท
รวมยอดชำระทั้งสิ้น (นิติบุคคล) = 31,200 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

สนใจรับชมเทปการบรรยาย (ผ่าน GMAIL เผยแพร่เทปผ่าน YOUTUBE channel ) ติดต่อขอซื้อสิทธิ์การเข้าชม 30 วัน ที่ Line OA : @ Hospinic
 

Visitors: 154,053