Hospinic : The Healthcare Business School  รุ่นที่ 14

 

 

Healthcare Business School 2021 [HBS รุ่น 15]

Link ลงทะเบียน
https://bit.ly/39m9L60

Hospinic : Healthcare Business School 2021 ( HBS.รุ่นที่ 15)
ทุกวันอังคาร-พุธ ( 09.00 – 16.00 น. - สัปดาห์ เว้น สัปดาห์)

มิถุนายน 64 : วันที่ 15-16 , 29-30
กรกฎาคม 64 : วันที่ 13-14 , 27-28
สิงหาคมคม 64 : วันที่ 10-11 และ 24 (ทัศนศึกษาดูงาน)

**ปิดรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. **

หลักสูตร “Hospinic : Healthcare Business School 2021 ( HBS.รุ่นที่ 15)” สำหรับผู้บริหารธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน

หลักสูตรบริหารธุรกิจโรงพยาบาล., คลินิก, ทันตกรรม, คลินิกเสริมความงาม, สปา, โรงพยาบาลสัตว์, แพทย์ทางเลือก ฯลฯ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพ

Idea Line Co.,Ltd. และ www.hospinic.com ผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลขนาดกลาง – ขนาดเล็ก เปี่ยมประสบการณ์ในวงการธุรกิจกว่า 20 ปี และเปิดการอบรมด้านธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาแล้ว 14 รุ่น หลักสูตรใหม่ล่าสุด โดย อ.สาธิต ถัดทะพงษ์
ประวัติวิทยากร https://www.youtube.com/watch?v=I_08tnggj94&t=13s

เพื่อให้ตอบโจทย์ "การบริหารธุรกิจสถานพยาบาล" ที่มีประสิทธิภาพอย่างได้ผล โดยได้ออกแบบหลักสูตรให้ตรงต่อความต้องการ และสามารถนำไปใช้พัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ให้มีกำไรสูงสุดอย่างยั่งยืน

Course syllabus

วันอังคารที่ 15 และวันพุธที่ 16 มิ.ย. 2564
- Principle of Healthcare Business Administration : หลักการบริหารธุรกิจสุขภาพ
- Situation analysis for Healthcare Business : การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจสุขภาพในปัจจุบัน

วันอังคารที่ 29 และวันพุธที่ 30 มิ.ย. 2564
- MKT Strategy Skill : ทักษะการสร้างยุทธศาสตร์การตลาดของธุรกิจสุขภาพเพื่อชัยชนะ
- On line &Off line MKT communication : การสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่-เก่า อย่างยั่งยืน

วันอังคารที่ 13 และวันพุธที่ 14 ก.ค.2564
- Human Resource Management : การบริหารงานบุคคล การพัฒนาและการแก้ปัญหาด้านบุคลากรขาดแคลน และการบริหารอัตรากำลัง / ตารางเวร
- Financial Management for Healthcare Business : หลักการบริหารการเงินในธุรกิจสุขภาพ

วันอังคารที่ 27 และวันพุธที่ 28 ก.ค.2564
- Medical Stock & Purchasing Management : เทคนิคการบริหารคลังยา – เวชภัณฑ์ และระบบการจัดซื้อสินค้า
- Tax management for Healthcare Business : หลักการบริหารภาษี เพื่อการประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง

วันอังคารที่ 10 และวันพุธที่ 11 ส.ค. 2564
- Medical Record & Front Office management : การบริหาร และพัฒนาทีมบริการด่านหน้า – เวชระเบียน
- Healthcare Business Clinic : การสรุปยุทธศาสตร์เพื่อชัยชนะในธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม + ปิดการขายสไตล์หมอ

วันอังคารที่ 24 ส.ค.2564
- ทัศนศึกษาดูงานสถานพยาบาลเอกชน ที่ประสบความสำเร็จจากหลักสูตร HBS.รุ่นอื่นๆ

สถานที่จัดหลักสูตร
ห้องรัชดา 9 Ramada Chaophyapark Hotel (โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค)
https://ramadachaophyapark.com/ ถนนรัชดาภิเษก
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 68,000 บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
*ค่าใช้จ่ายรวมเอกสารประกอบ, อาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดหลักสูตร *

Payment Method
โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทสโก้โลตัส นครปฐม

ชื่อบัญชี บริษัท ไอเดีย ไลน์ จำกัด
เลขที่บัญชี 637-006478-1

Link ลงทะเบียน
https://bit.ly/39m9L60

**หมายเหตุ :
ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 7 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน 40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานการตลาด และการบริหาร เพื่อธุรกิจสถานพยาบาล
Hospinic / Marketing & Management Solution for Healthcare Business
Idea Line Company Limited
ฝ่ายประสานงานฝึกอบรม :
Hot Line : (081) 340-6510
Line OA : @hospinic
E-mail : hospinic@gmail.com

 Hospinic : “Top Sale for Healthcare. / ปั้นนักขาย..ให้ธุรกิจสถานพยาบาล"
 
Link ลงทะเบียน >> https://bit.ly/3db92G2
 
เรียนทุกวันศุกร์ ( 09:30 – 15:30 น.จำนวน 4 สัปดาห์)
 
เรียนเดือนพฤษภาคม 2564 เรียนวันที่ 7 ,14 , 21 , 28
ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2564 / 18:00 น.


"ครั้งแรก..เพื่อสร้างนักขายใน #ธุรกิจการแพทย์
หลักสูตรเพื่อการ "ปั้นนักขาย” สำหรับธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ที่ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด่านหน้า - เคาน์เตอร์ - เวชระเบียน - พนักงานต้อนรับ โดยเฉพาะ
 

 
..สู่การเป็น "นักขายมืออาชีพ" ให้กับองค์กรสถานพยาบาลเอกชน ที่มีความเหนือชั้นในหลักการนำเสนอ เจรจาต่อรอง การโน้มน้าวใจลูกค้า รวมถึงเทคนิคปิดการขายสไตล์ด่านหน้า ได้อย่างเป็นรูปธรรม
..เพื่อตอบโจทย์ "การสร้างนักขายในธุรกิจสถานพยาบาล" ที่มีประสิทธิภาพอย่างได้ผล โดยออกแบบหลักสูตรให้ตรงต่อความต้องการ และสามารถนำไปใช้พัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ให้มีกำไรสูงสุดอย่างยั่งยืน

หลักสูตร “Top Sale for Healthcare. / ปั้นยอดนักขาย..ให้ธุรกิจสถานพยาบาล" เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด่านหน้า - เคาน์เตอร์ - เวชระเบียน – พนักงานต้อนรับ - พนักงานขาย

 
 
สอนโดยผู้บริหารสถานพยาบาลเอกชนเปี่ยมประสบการณ์ปั้นนักขาย , CEO. คลินิกความงามขนาดใหญ่ชื่อดัง อาจารย์ที่ปรึกษาให้กับคลินิกทันตกรรมขนาดใหญ่ - โรงพยาบาลเอกชนผู้มีผลงานความสำเร็จและประสบการณ์ตรงสายงานอย่างแท้จริง
Idea Line Co.,Ltd. และ www.hospinic.com ผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลขนาดกลาง – ขนาดเล็ก เปี่ยมประสบการณ์ในวงการธุรกิจสถานพยาบาลกว่า 20 ปี และเปิดการอบรมด้านธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน หลักสูตรใหม่ล่าสุด 

 
Link ลงทะเบียน >> https://bit.ly/3db92G2

Course syllabus
วันศุกร์ที่ 7 พค. 2564 - เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมโยงการขาย
วันศุกร์ที่ 14 พค. 2564 - 4 ปัจจัยที่นักขายต้องมี
วันศุกร์ที่ 21 พค. 2564 - เทคนิค อ่านใจ - เข้าใจลูกค้า
วันศุกร์ที่ 28 พค. 2564 - ปิดการขายสไตล์ด่านหน้า

วิทยากร
 
 
 
1.อ.ชุติมา ปิยะจิตติวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทีมเวชระเบียน รพ.-คลินิกความงาม-คลินิกทันตกรรมขนาดใหญ่ มากมาย
2.คุณธนัญญา ชุ่มนาเสียว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสเทติกโนวฮาว จำกัด / Granranty Clinic คลินิกความงามที่ประสบความสำเร็จเป็นอันดับต้นๆในปัจจุบัน
3.อ.สาธิต ถัดทะพงษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดธุรกิจการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกความงาม คลินิกทันตกรรม เป็นที่ยอมรับอันดับต้นๆของประเทศไทย ผู้มีผลงานมากมายกว่า 60 องค์กรการแพทย์

 
 
 
 
 
 
สถานที่จัดการอบรม

ห้อง Le Lotus 2 ชั้น 2
Swissotel Bangkok Ratchada ถ.รัชดาภิเษก

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร -18,000.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ค่าใช้จ่ายรวมเอกสารประกอบ , อาหารกลางวัน , อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดหลักสูตร

Payment Method
โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทสโก้โลตัส นครปฐม
ชื่อบัญชี บริษัท ไอเดีย ไลน์ จำกัด
เลขที่บัญชี 637-006478-1
(ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรณีโอนเงิน)

หมายเหตุ :
ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน 40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานการตลาด และการบริหาร เพื่อธุรกิจสถานพยาบาล
Hospinic / Marketing & Management Solution for Healthcare Business
by
Idea Line Company Limited
ฝ่ายประสานงานฝึกอบรม :
Hot Line : (081) 340-6510
Line : @hospinic
E-mail : hospinic@gmail.com
Visitors: 138,475