Hospinic : ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการบริหารสถานพยาบาลเอกชน ขนาดกลาง-ขนาดเล็ก

 

ประกาศกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร HBS : Healthcare Business School  ประจำปี 2566

 

 << ลงทะเบียน CLICK

 

  << รายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตร

 

 


Hospinic : The Healthcare Business School (HBS.) รุ่นที่ 17

“8 สัปดาห์เต็ม เพื่อการบริหารธุรกิจสุขภาพ ให้มีกำไรอย่างยั่งยืน (อบรมทุกวันศุกร์ 8 สัปดาห์)

รุ่นที่17 : 5 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2566 
ลงทะเบียน ที่นี่ >> https://forms.gle/N9aucvJofcu3HHH1A


หลักสูตรสำหรับ สหสาขาวิชาชีพ / ผู้บริหาร ที่ต้องการความรู้ในการบริหารกิจการสถานพยาบาลเอกชน ( โรงพยาบาลเอกชน , คลินิกทั่วไป , คลินิกความงามและศัลยกรรมพลาสติก , ทันตกรรม , โรงพยาบาลสัตว์ , ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ )

ในปัจจุบัน การบริหารธุรกิจสถานพยาบาล มีอุปสรรค และปัจจัยมากมาย ที่ต้องได้รับการดำเนินงานอย่างถูกต้อง เพื่อความยั่งยืนและความสำเร็จของผลประกอบการในสภาวะการแข่งขันสูงของยุคปัจจุบัน
..
Healthcare Business School โดย Idea Line Co.,Ltd. และ www.hospinic.comผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลขนาดกลาง – ขนาดเล็ก เปี่ยมประสบการณ์ในวงการธุรกิจกว่า 20 ปี และเปิดการอบรมด้านธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาแล้ว 16 รุ่น ได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบโจทย์ "การบริหารธุรกิจสถานพยาบาล..เพื่อการทำกำไรอย่างยั่งยืน" ที่มีประสิทธิภาพอย่างได้ผล และเป็นหลักสูตรที่มีผู้ผ่านการอบรมแล้วมากกว่า 200 ท่าน

 

 << ลงทะเบียน CLICK

..


โดยคณะวิทยากรผู้เปี่ยมประสบการณ์ การบริหารสถานพยาบาลอย่างแท้จริง ในสายงานต่างๆ ของสถานพยาบาลชั้นนำ โดยได้ออกแบบหลักสูตรให้ตรงต่อความต้องการ และสามารถนำไปใช้พัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ให้มีกำไรสูงสุด สามารถแข่งขันในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ถึง 12 หัวข้อ ดังนี้
..
1. Principle of Healthcare Business Administration : หลักการบริหารธุรกิจสุขภาพ
.
2. Situation analysis for Healthcare Business : การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจสุขภาพในปัจจุบัน
.
3. Financial Management for Healthcare Business : หลักการบริหารการเงินในธุรกิจสุขภาพ
.
4. Human Resource Management : การบริหารงานบุคคล การพัฒนาและการแก้ปัญหาด้านบุคลากรขาดแคลน
.
5. Medical Stock Management : เทคนิคการบริหารคลังยา – เวชภัณฑ์ที่เหมาะสมกับยอดขาย
.
6. Medical Record & Front Office management : การบริหาร และพัฒนาทีมบริการด่านหน้า – เวชระเบียน
.
7. Tax management for Healthcare Business : หลักการบริหารภาษี เพื่อการประหยัดภาษีอย่างมีประสิทธิภาพของธุรกิจสุขภาพ
.
8. MKT Strategy Skill : ทักษะการสร้างยุทธศาสตร์การตลาดของธุรกิจสุขภาพเพื่อชัยชนะ
.
9. Content marketing for healthcare business : เทคนิค content marketing ในธุรกิจสุขภาพ
.
10. On line &Off line MKT communication : การสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่-เก่า อย่างยั่งยืน
.
11. Psychology of sales for healthcare business : เทคนิค “ปิดการขาย..สไตล์หมอ” เพื่อการนำเสนอขายที่ได้ผล
.
12. Total healthcare business clinic : คลินิกธุรกิจ เพื่อความสำเร็จด้านยอดขายสำหรับสถานพยาบาลเอกชน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการบริหารสถานพยาบาลเอกชนที่เปี่ยมประสิทธิภาพ
.

Healthcare Business School เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพทุกระดับ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น รพ., คลินิก, ทันตกรรม, คลินิกเสริมความงาม, สปา, โรงพยาบาลสัตว์, แพทย์ทางเลือก ฯลฯ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจการรักษาพยาบาล 

 

 << ลงทะเบียน CLICK

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กิจกรรมฝึกอบรมครั้งสำคัญ ประจำปี 2566 
"ระบบบริหารงานบุคคล สำหรับสถานพยาบาลขนาดกลาง - ขนาดเล็ก"

แพทย์ , ทันตแพทย์ , คลินิกความงาม , สัตวแพทย์ , แพทย์แผนไทย , แพทย์แผนจีน 

 

 

 
Hospinic : Healthcare Human Resource Management Forum
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิทยากร : อาจารย์สาธิต ถัดทะพงษ์
Guest Speaker : อาจารย์ชุติมา (ครูชุ) ปิยะจิตติวงศ์
แบบฟอร์มใบสมัคร / https://forms.gle/DuXpm5BV9wJaZak39
หลักสูตร “Hospinic : Healthcare Human Resource Management Forum ” สำหรับผู้บริหารธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ในรูปแบบ New Normal Seminar
โดยยังคงมาตรฐานการฝึกอบรมในห้องอบรมที่มีมาตรฐานความสะอาด มั่นใจในการดูแลการปลอดเชื้อ การระบายอากาศ การแยกอาหาร , ภาชนะ , เครื่องดื่มส่วนบุคคลและรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล social distancing ได้อย่างปลอดภัย สะดวกสบาย
ตกผลึกกระบวนการ จากประสบการณ์ตรง ตลอด 25 ปีของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการตลาด และการบริหารสถานพยาบาลเอกชน ตั้งแต่ รพ., คลินิก, ทันตกรรม, คลินิกเสริมความงาม, สปา, โรงพยาบาลสัตว์, ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง
ได้ออกแบบหลักสูตรใหม่ล่าสุด ในลักษณะการ “ติวเข้ม” โดย อ.สาธิต ถัดทะพงษ์ เพื่อให้ตอบโจทย์ "การบริหารธุรกิจสถานพยาบาล" ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำทุกขั้นตอนไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม พร้อมเอกสารประกอบในลักษณะ "คู่มือ" อันครบครัน ดังนี้
1.เทคนิคการหาผู้สมัคร และการเปิดรับสมัครงาน
2.การวางแผนอัตรากำลัง
3.ระบบทดลองงาน และการประเมินผ่าน - ไม่ผ่านทดลองงาน
4.การสร้างชุดคู่มือปฏิบัติงาน และการเทรนนิ่ง (อาจารย์ชุติมา)
5.ชุดเอกสารควบคุมมาตรฐานการทำงาน [ J/D , Skill Sheet , KPI's]
6.การบริหารค่าตอบแทน [ Salary , Commission , Profit Sharing , Bonus]
7.ชั้นตอนการประเมินประจำปี และการปรับเงินเดือน
8.Exit Interview
9.การวางแผนพัฒนา Competency รายบุคคล / ทีม
แบบฟอร์มใบสมัคร / https://forms.gle/DuXpm5BV9wJaZak39
สถานที่จัดหลักสูตร
โรงแรม SC Park Hotel เลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์
http\://www.scparkhotel.com/
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
*ค่าใช้จ่ายรวมเอกสารประกอบ, อาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม *
Payment Method
โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทสโก้โลตัส นครปฐม
ชื่อบัญชี บริษัท ไอเดีย ไลน์ จำกัด
เลขที่บัญชี 637-006478-1
**หมายเหตุ :
ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 7 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน**
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานการตลาด และการบริหาร เพื่อธุรกิจสถานพยาบาล
Hospinic / Marketing & Management Solution for Healthcare Business
Idea Line Company Limited
ฝ่ายประสานงานฝึกอบรม :
Hot Line : (081) 340-6510
Line OA : @hospinic
E-mail : hospinic@gmail.com
แบบฟอร์มใบสมัคร / https://forms.gle/DuXpm5BV9wJaZak39

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospinic : หลักสูตร "Sathit Thadthaphong's : ติวเข้มเปิดคลินิกใหม่ Step by Step 2022
#การแพทย์ #การตลาด

 

 

 

 

สนใจรับชมเทปการบรรยาย (ผ่าน GMAIL เผยแพร่เทปผ่าน YOUTUBE channel ) ติดต่อขอซื้อสิทธิ์การเข้าชม 30 วัน ที่ Line OA : @ Hospinic 


การกลับมาครั้งสำคัญของหลักสูตรเพื่อการเริ่มดำเนินธุรกิจสุขภาพ ที่ได้รับความสนใจสูงสุด ด้วยจำนวนผู้เข้าฟังในการจัดการบรรยายครั้งแรก ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ณ SC Park Hotel “Talkกับธิต..ติวเข้มเปิดคลินิกใหม่" มีผู้เข้ารับฟังมากเป็นประวัติการณ์ถึง 120 ที่นั่ง

 

 

  

 

Idea Line Company Limited ผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน Hospinic / Solutier จึงได้นำหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุด เรียบเรียงดำเนินการใหม่ ในรูปแบบ Seminar on-line
ภายใต้ชื่อโครงการ Hospinic : Sathit Thadthaphong's : ติวเข้มเปิดคลินิกใหม่ Step by Step 2022

ครั้งแรก กับการอบรม ในระบบออนไลน์ 100% เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ด้วยเนื้อหาใหม่ที่พัฒนาให้ตรงกับสถานการณ์ New Normal ที่ช่วยให้การเปิดธุรกิจสถานพยาบาลใหม่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 

 

 

เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพทุกระดับ ทุกประเภท  รพ.เอกชน, คลินิก, ทันตกรรม, คลินิกเสริมความงาม, สปา, โรงพยาบาลสัตว์, แพทย์ทางเลือก ฯลฯ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพทุกแขนง

จัดการอบรมในลักษณะการ “ติวเข้ม” โดย อ.สาธิต ถัดทะพงษ์ (ประวัติวิทยากร > https://m.youtube.com/watch?v=I_08tnggj94)

 

หลักสูตร "Sathit Thadthaphong's : ติวเข้มเปิดคลินิกใหม่ Step by Step 2022

มีจำนวนการฝึกอบรมทั้งหมด 24 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

สนใจรับชมเทปการบรรยาย (ผ่าน GMAIL เผยแพร่เทปผ่าน YOUTUBE channel ) ติดต่อขอซื้อสิทธิ์การเข้าชม 30 วัน ที่ Line OA : @ Hospinic

 

 

การศึกษาตลาดและกฏระเบียบข้อบังคับ , Feasibility study (การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ) ,
กระบวนการด้านสินเชื่อ
และเทคนิคการเลือกทำเลที่ตั้ง ออกแบบ ก่อสร้างที่เหมาะสม


เทคนิคการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง และตกแต่ง ,
ระบบคลังยาเริ่มต้น ,
การเลือกซื้อเครื่องมือแพทย์
และแนะแนวการเลือกใช้ Software


เทคนิคการทำ Pre - Marketing ,
ความเข้าใจด้านงานป้ายประชาสัมพันธ์ ,
ระบบฝึกอบรมพนักงานก่อนการเปิดดำเนินงาน และ
การจัด Soft/Grand Opening สำหรับคลินิก


ระบบบัญชี-ภาษีสำหรับคลินิกเอกชน ,
การจัดการการเงิน ,
เทคนิคการสื่อสารการตลาด
และการวางอัตรากำลัง-ตารางเวรที่เหมาะสมในยุค New Normal


การบริหารลูกค้าและประสานงานออนไลน์ ,
ระบบฝึกอบรมพนักงานสู่การพัฒนาทีมงาน ,
การผลิตสื่อโฆษณา-บรรจุภัณฑ์ และ
การพัฒนาระบบบริการเคาน์เตอร์เวชระเบียน


เทคนิคการจัดเก็บความพึงพอใจ/ข้อร้องเรียนของลูกค้า ,
การศึกษาจุดคุ้มทุน ,
กฏหมายโฆษณาสถานพยาบาล และ
เทคนิคการตลาดที่จำเป็นในช่วงเทศกาล

 

**ผู้สนใจกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานฝึกอบรม ที่หมายเลข (081)340-6510 หรือ Line official ID : @Hospinic
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้อธิบายรายละเอียดก่อนการชำระเงินค่าลงทะเบียน**
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 32,100 บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

Payment Method
โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทสโก้โลตัส นครปฐม
ชื่อบัญชี บริษัท ไอเดีย ไลน์ จำกัด

เลขที่บัญชี 637-006478-1

**หมายเหตุ :
ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 7 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน 40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน**


(ก่อนชำระเงินค่าสมัคร ทุกครั้ง) กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานการตลาด และการบริหาร เพื่อธุรกิจสถานพยาบาล
Hospinic / Marketing & Management Solution for Healthcare Business
Idea Line Company Limited
ฝ่ายประสานงานฝึกอบรม :
Hot Line : (081) 340-6510
Line OA : @hospinic
E-mail : hospinic@gmail.com


สรุปค่าลงทะเบียน
1.กรณีบุคคลธรรมดา : ชำระค่าลงทะเบียน 32,100.00 บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
**ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,100.00 บาทไว้เรียบร้อยแล้ว**
2.กรณีนิติบุคคล : การคำนวณเงินเพื่อชำระค่าลงทะเบียน
** ค่าลงทะเบียน = 32,100.00 บาท
(นิติบุคคล) หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% = 900.00 บาท (กรุณาส่งมอบใบหัก ณ ที่จ่าย แก่เจ้าหน้าที่ ในวันแรกของการฝึกอบรม)
+ ภาษีมูลค่าเพิ่ม = 2,100.00 บาท
รวมยอดชำระทั้งสิ้น (นิติบุคคล) = 31,200 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

สนใจรับชมเทปการบรรยาย (ผ่าน GMAIL เผยแพร่เทปผ่าน YOUTUBE channel ) ติดต่อขอซื้อสิทธิ์การเข้าชม 30 วัน ที่ Line OA : @ Hospinic
 

 

 

 


Hospinic : The Healthcare Business School (HBS.) รุ่นที่ 17

“8 สัปดาห์เต็ม เพื่อการบริหารธุรกิจสุขภาพ ให้มีกำไรอย่างยั่งยืน (อบรมทุกวันศุกร์ 8 สัปดาห์)

รุ่นที่17 : 5 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2566 
ลงทะเบียน ที่นี่ >> https://forms.gle/N9aucvJofcu3HHH1A


หลักสูตรสำหรับ สหสาขาวิชาชีพ / ผู้บริหาร ที่ต้องการความรู้ในการบริหารกิจการสถานพยาบาลเอกชน ( โรงพยาบาลเอกชน , คลินิกทั่วไป , คลินิกความงามและศัลยกรรมพลาสติก , ทันตกรรม , โรงพยาบาลสัตว์ , ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ )

ในปัจจุบัน การบริหารธุรกิจสถานพยาบาล มีอุปสรรค และปัจจัยมากมาย ที่ต้องได้รับการดำเนินงานอย่างถูกต้อง เพื่อความยั่งยืนและความสำเร็จของผลประกอบการในสภาวะการแข่งขันสูงของยุคปัจจุบัน
..
Healthcare Business School โดย Idea Line Co.,Ltd. และ www.hospinic.comผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลขนาดกลาง – ขนาดเล็ก เปี่ยมประสบการณ์ในวงการธุรกิจกว่า 20 ปี และเปิดการอบรมด้านธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาแล้ว 16 รุ่น ได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบโจทย์ "การบริหารธุรกิจสถานพยาบาล..เพื่อการทำกำไรอย่างยั่งยืน" ที่มีประสิทธิภาพอย่างได้ผล และเป็นหลักสูตรที่มีผู้ผ่านการอบรมแล้วมากกว่า 200 ท่าน

Visitors: 156,677