Hospinic : The Healthcare Business School  รุ่นที่ 14

 

Hospinic : Healthcare Business School 2021 ( HBS.รุ่นที่ 1 4)
ทุกวันอังคาร-พุธ ( 09.00 – 16.00 น. - สัปดาห์ เว้น สัปดาห์)

มกราคม 64 : วันที่ 12-13 , 26-27
กุมภาพันธ์ 64 : วันที่ 9-10 , 23-24
มีนาคม 64 : วันที่ 9-10 และ 23 (ทัศนศึกษาดูงาน สถานพยาบาลเอกชน)

**ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. **

ลงทะเบียน >  https://forms.gle/QLa2wNvSgYwJRArf6หลักสูตร Hospinic : Healthcare Business School 2021 ( HBS.รุ่นที่ 14) สำหรับผู้บริหารธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน


หลักสูตรบริหารธุรกิจโรงพยาบาล., คลินิก, ทันตกรรม, คลินิกเสริมความงาม, สปา, โรงพยาบาลสัตว์, แพทย์ทางเลือก ฯลฯ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพ

Idea Line Co.,Ltd. และ www.hospinic.com ผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลขนาดกลาง – ขนาดเล็ก เปี่ยมประสบการณ์ในวงการธุรกิจกว่า 20 ปี และเปิดการอบรมด้านธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาแล้ว 13 รุ่น หลักสูตรใหม่ล่าสุด โดย อ.สาธิต ถัดทะพงษ์

เพื่อให้ตอบโจทย์ "การบริหารธุรกิจสถานพยาบาล" ที่มีประสิทธิภาพอย่างได้ผล โดยได้ออกแบบหลักสูตรให้ตรงต่อความต้องการ และสามารถนำไปใช้พัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ให้มีกำไรสูงสุดอย่างยั่งยืนCourse syllabus

วันอังคารที่ 12 และวันพุธที่ 13 ม.ค. 2564
- Principle ofHealthcare BusinessAdministration : หลักการบริหารธุรกิจสุขภาพ
- Situation analysis for Healthcare Business : การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจสุขภาพในปัจจุบัน

วันอังคารที่ 26 และวันพุธที่ 27 ม.ค. 2564
- MKT Strategy Skill : ทักษะการสร้างยุทธศาสตร์การตลาดของธุรกิจสุขภาพเพื่อชัยชนะ
- Medical Record&Front Office management : การบริหาร และพัฒนาทีมบริการด่านหน้า – เวชระเบียน

วันอังคารที่ 9 และวันพุธที่ 10 ก.พ.2564
- Human Resource Management : การบริหารงานบุคคล การพัฒนาและการแก้ปัญหาด้านบุคลากรขาดแคลน และการบริหารอัตรากำลัง / ตารางเวร
- Financial Management for Healthcare Business : หลักการบริหารการเงินในธุรกิจสุขภาพ

วันอังคารที่ 23 และวันพุธที่ 24 ก.พ.2564
- Medical Stock&Purchasing Management : เทคนิคการบริหารคลังยา – เวชภัณฑ์ และระบบการจัดซื้อสินค้า
- Tax management for Healthcare Business : หลักการบริหารภาษี เพื่อการประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง

วันอังคารที่ 9 และวันพุธที่ 10 มี.ค. 2564
- On line&Off line MKT communication : การสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่-เก่า อย่างยั่งยืน
- Healthcare Business Clinic : การสรุปยุทธศาสตร์เพื่อชัยชนะในธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

วันอังคารที่ 23 มี.ค.2564
- ทัศนศึกษาดูงานสถานพยาบาลเอกชน ที่ประสบความสำเร็จจากหลักสูตร HBS.รุ่นอื่นๆสถานที่จัดหลักสูตร
ห้องรัชดา 9 Ramada Chaophyapark Hotel (โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค)
https://ramadachaophyapark.com/ ถนนรัชดาภิเษก
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 68000 บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
*ค่าใช้จ่ายรวมเอกสารประกอบ, อาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดหลักสูตร *

ลงทะเบียน >  https://forms.gle/QLa2wNvSgYwJRArf6

Payment Method
โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทสโก้โลตัส นครปฐม

ชื่อบัญชี บริษัท ไอเดีย ไลน์ จำกัด
เลขที่บัญชี 637-006478-1

**หมายเหตุ :
ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 7 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน 40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานการตลาด และการบริหาร เพื่อธุรกิจสถานพยาบาล
Hospinic / Marketing&Management Solution for Healthcare Business
Idea Line Company Limited
ฝ่ายประสานงานฝึกอบรม :
Hot Line : (081) 340-6510
Line OA : @hospinic
E-mail :hospinic@gmail.com


   
 
Idea Line Company Limited ผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ Hospinic / Solutier จึงได้นำหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุด เรียบเรียงดำเนินการใหม่ ในรูปแบบ New Normal Seminar


โดยยังคงมาตรฐานการฝึกอบรมในห้องอบรมที่มีมาตรฐานความสะอาด มั่นใจในการดูแลการปลอดเชื้อ การระบายอากาศ การแยกอาหาร , ภาชนะ , เครื่องดื่มส่วนบุคคลและรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล social distancing ได้อย่างปลอดภัย สะดวกสบาย
 
 
หลักสูตรอันทรงประสิทธิภาพที่ได้รับการยอมรับมายาวนาน สำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพทุกระดับ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น รพ.เอกชน, คลินิก, ทันตกรรม, คลินิกเสริมความงาม, สปา, โรงพยาบาลสัตว์, แพทย์ทางเลือก ฯลฯ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพทุกแขนง
ในลักษณะการ “ติวเข้ม” โดย อ.สาธิต ถัดทะพงษ์ เพื่อให้ตอบโจทย์ "การบริหารธุรกิจสถานพยาบาล" ที่มีประสิทธิภาพอย่างได้ผล โดยได้ออกแบบหลักสูตรให้ตรงต่อความต้องการ และสามารถนำไปใช้พัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ให้มีกำไรสูงสุด สามารถแข่งขันในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
(ประวัติวิทยากร > https://m.youtube.com/watch?v=I_08tnggj94)

  
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 

 Visitors: 137,676