Hospinic : The Healthcare Business School (ชื่อเดิม Clinic/Hospital Director School)รุ่นที่ 10

ประกาศกำหนดการฝึกอบรม ประจำปี 2562

 

Hospinic : The Healthcare Business School (ชื่อเดิม Clinic/Hospital Director School)
รุ่นที่ 11
“..84 ชั่วโมง เพื่อการบริหารธุรกิจ ให้มีกำไรสูงสุด” (อบรมทุกวันอังคาร พุธ ; สัปดาห์ เว้น สัปดาห์)
 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน สำหรับ สหสาขาวิชาชีพ / ผู้บริหาร ที่ต้องการความรู้ในการบริหารกิจการสถานพยาบาลเอกชน ( โรงพยาบาลเอกชน
, คลินิกทั่วไป , คลินิกความงามและศัลยกรรมพลาสติก , ทันตกรรม , โรงพยาบาลสัตว์ , ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ )

**เริ่มการฝึกอบรม HBS.11

-ตค.62 วันที่ : 8 , 9 , 22 , 23

-พย.62 วันที่ : 5 , 6 , 19 , 20

-ธค.62 วันที่ : 3 , 4 , 17 , 18

 

**เวลาฝึกอบรม : 9:00 - 16:00 น.

 

**สถานที่. : รร. SC.PARK

 

**กำหนดปิดรับสมัคร HBS.11 : 26 กย.62

 

●ลิงค์สำหรับลงทะเบียนออนไลน์ HBS.รุ่นที่ 11 ; https://goo.gl/DSLdqL

 

 

ในปัจจุบัน การบริหารธุรกิจสถานพยาบาล มีอุปสรรค และปัจจัยมากมาย ที่ต้องได้รับการดำเนินงานอย่างถูกต้อง เพื่อความยั่งยืนและความสำเร็จของผลประกอบการในสภาวะการแข่งขันสูงของยุคปัจจุบัน

 

 

 

   
..
Healthcare Business School โดย Idea Line Co.,Ltd. และ www.hospinic.comผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลขนาดกลาง ขนาดเล็ก เปี่ยมประสบการณ์ในวงการธุรกิจกว่า 20 ปี และเปิดการอบรมด้านธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาแล้ว 9 รุ่น ได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบโจทย์ "การบริหารธุรกิจสถานพยาบาล..เพื่อการทำกำไรอย่างยั่งยืน" ที่มีประสิทธิภาพอย่างได้ผล และเป็นหลักสูตรที่มีผู้ผ่านการอบรมแล้วมากกว่า 200 คน
..
โดยคณะวิทยากรผู้เปี่ยมประสบการณ์ ผู้บริหารสถานพยาบาลเอกชนอย่างแท้จริง ในสายงานต่างๆ ของสถานพยาบาลชั้นนำ โดยได้ออกแบบหลักสูตรให้ตรงต่อความต้องการ และสามารถนำไปใช้พัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ให้มีกำไรสูงสุด สามารถแข่งขันในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ถึง 12 หัวข้อ ดังนี้
..
1. Principle of Healthcare Business Administration : หลักการบริหารธุรกิจสุขภาพ
.
2. Situation analysis for Healthcare Business : การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจสุขภาพในปัจจุบัน
.
3. Financial Management for Healthcare Business : หลักการบริหารการเงินในธุรกิจสุขภาพ
.
4. Human Resource Management : การบริหารงานบุคคล การพัฒนาและการแก้ปัญหาด้านบุคลากรขาดแคลน
.
5. Medical Stock Management : เทคนิคการบริหารคลังยา เวชภัณฑ์ที่เหมาะสมกับยอดขาย
.
6. Medical Record & Front Office management : การบริหาร และพัฒนาทีมบริการด่านหน้า เวชระเบียน
.
7. Tax management for Healthcare Business : หลักการบริหารภาษี เพื่อการประหยัดภาษีอย่างมีประสิทธิภาพของธุรกิจสุขภาพ
.
8. MKT Strategy Skill : ทักษะการสร้างยุทธศาสตร์การตลาดของธุรกิจสุขภาพเพื่อชัยชนะ
.
9. Content marketing for healthcare business : เทคนิค content marketing ในธุรกิจสุขภาพ
.
10. On line &Off line MKT communication : การสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่-เก่า อย่างยั่งยืน
.
11. Psychology of sales for healthcare business : เทคนิค ปิดการขาย..สไตล์หมอเพื่อการนำเสนอขายที่ได้ผล
.
12. Total healthcare business clinic : คลินิกธุรกิจ เพื่อความสำเร็จด้านยอดขายสำหรับสถานพยาบาลเอกชน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการบริหารสถานพยาบาลเอกชนที่เปี่ยมประสิทธิภาพ

 

   

 

Healthcare Business School เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพทุกระดับ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น รพ., คลินิก, ทันตกรรม, คลินิกเสริมความงาม, สปา, โรงพยาบาลสัตว์, แพทย์ทางเลือก ฯลฯ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจการรักษาพยาบาล

ลงทะเบียนออนไลน์ ( รุ่นที่11 ; 8 ต.ค.62 – 18 ธ.ค.62 )-> 
https://goo.gl/DSLdqL

--------------------------------------------------------------------------------------

www.Hospinic.com / สำนักงานการตลาดและการบริหารธุรกิจสถานพยาบาล ได้ออกแบบโครงการ Healthcare Business School โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอด "วิธี" การบริหาร และการแก้ปัญหาต่างๆ บนพื้นฐานการทำงานจริง จากประสบการณ์ในสถานพยาบาลของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 20 ปี หลักสูตรที่ ตรงประเด็นและนำไปใช้ได้ผลจริง
..
หลักสูตรเดียวที่นำท่านเข้าทัศนศึกษาใน โรงพยาบาลเอกชน ชื่อดังอย่างละเอียดพร้อม Work Shop 
ที่มีประสิทธิภาพตลอดหลักสูตร
..
หลักสูตรเดียวที่ถ่ายทอด วิธีให้ท่านสร้างสถานพยาบาลที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยม และสามารถบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพได้ในเวลาอันสั้น
..
เราสอนวิธีประสบความสำเร็จในธุรกิจสถานพยาบาล...จากประสบการณ์จริง

 

   

 


โครงการ The Healthcare Business School #HBS. รุ่นต่อไป (รุ่นที่ 11) ซึ่งจะเปิดโครงการระหว่างวันที่ดังต่อไปนี้

-ตค.62 วันที่ : 8 , 9 , 22 , 23
-พย.62 วันที่ : 5 , 6 , 19 , 20
-ธค.62 วันที่ : 3 , 4 , 17 , 18
..
..
เรียน อังคาร พุธ (9:00-16:30) สัปดาห์ เว้น สัปดาห์
..
ทั้งหมด 11 ครั้ง และปิดท้ายด้วยการดูงาน 1 วันเต็ม ที่ โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ 
..
สถานที่จัดการอบรม
โรงแรม SC Park Hotel เลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์
http\://www.scparkhotel.com/


ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 68,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
**ค่าใช้จ่ายรวมเอกสารประกอบ, อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์นานาชาติ, อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดหลักสูตร 12 วันรวมถึงการดูงานไว้แล้ว **

................................................................................................

   

 

การชำระค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทสโก้โลตัส นครปฐม
..
ชื่อบัญชี บริษัท ไอเดีย ไลน์ จำกัด 
เลขที่บัญชี 637-006478-1
(ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรณีโอนเงิน)
กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
..
กรุณาออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนาม 
.
บริษัท ไอเดีย ไลน์ จำกัด
25/28 ถนนยิงเป้าใต้ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 073 554 800 2922
..
หมายเหตุ : 
ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน 40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน

 

   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานการตลาด และการบริหาร เพื่อธุรกิจสถานพยาบาล
.
Hospinic / Marketing & Management Solution for Healthcare Business
.
ฝ่ายประสานงานฝึกอบรม : 
Hot Line : (081) 340-6510
Line : @hospinic
E-mail : hospinic@gmail.com
.
http\://www.facebook.com/ hospinic
http\://www. 
Hospinic.com/
..

 

 Visitors: 125,423