หลักสูตรบริหารธุรกิจการแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์
#HBS9 :Healthcare Business School รุ่นที่ 9

เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ 2562 - 24 เมษายน 2562
SC Park hotel Bangkok

"..84 ชั่วโมง เพื่อการบริหารธุรกิจให้มีกำไรสูงสุด"

หลักสูตรบริหารธุรกิจสุขภาพ เพื่อการพัฒนาผลประกอบการภาคเอกชน ให้มีกำไรสูงสุด

หลักสูตรเดียว ที่สอนโดย "ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจการแพทย์" ที่เปี่ยมประสบการณ์และสามารถพัฒนาธุรกิจการแพทย์เอกชนไปสู่ความสำเร็จอันเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ

ปิดรับลงทะเบียน 31 มกราคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://goo.gl/XRzSzU    

    

    

    

ขอ้มูลเพิ่มเติม คลิก
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2025768020842493&id=1373358466083455

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานการตลาด และการบริหาร เพื่อธุรกิจสถานพยาบาล
.
Hospinic / Marketing & Management Solution for Healthcare Business
.
ฝ่ายประสานงานฝึกอบรม : 
Hot Line : (081) 340-6510
Line : @hospinic
E-mail : hospinic@gmail.com
.
http\://www.facebook.com/ hospinic
http\://www. Hospinic.com/

Visitors: 114,967