หลักสูตรบริหารโรงพยาบาลสัตว์PET HOSPITAL FOCUS : THE COMPLETE

สู่เส้นชัยในธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ “ฉบับสมบูรณ์”

 

ทุกวันอังคาร จำนวน 15 วันเต็ม  ( 09.00 – 16.00 น. ทุกสัปดาห์)

เดือนกรกฎาคม 2565  เรียนวันอังคารที่  5,12,19,26 / เดือนสิงหาคม  2565  เรียนวันอังคารที่  2,9,16, 23, 30 / เดือนกันยายน  2565  เรียนวันอังคารที่  6,13, 20, 27 /เดือนตุลาคม 2565    เรียนวันอังคารที่  4,11

** เลือกการอบรมได้ทั้งระบบ On-site และ/หรือ Online

ลงทะเบียน ที่นี่ https://forms.gle/HdVqEPR2x47J3F4k8

 

หรือ SCAN QR code ด้านล่างเพื่อการลงทะเบียน

 

การรวมพลังประสบการณ์ของ 5 วิทยากรผู้คร่ำหวอดในการบริหารธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์ ในหลักสูตร Hospinic : PET HOSPITAL FOCUS : THE COMPLETE สู่เส้นชัยในธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ “ฉบับสมบูรณ์”

   

ด้วยหลักสูตรอันทรงประสิทธิภาพที่ตกผลึกทุกทักษะในการบริหารสถานพยาบาลสัตว์เอกชน ครบทุกแง่มุม ทั้งด้านวิชาการ – บริการ – บริหาร – การตลาด – บัญชี/ภาษี – กฎหมาย – งานบุคคล – ลูกค้าสัมพันธ์ – การวางแผนธุรกิจ

หลักสูตรเดียว “ครบทุกโมเลกุลธุรกิจ” สำหรับสัตวแพทย์ผู้ประกอบการประสาน 5 พลังทักษะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เปี่ยมประสบการณ์ อันได้แก่

อ.สาธิต ถัดทะพงษ์: อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดและการบริหารสถานพยาบาลเอกชนระดับประเทศ

อ.สพ.ญ.ทิพยพร ตรีพุทธรัตน์  (วิทยากรรับเชิญ) : อาจารย์ / สัตวแพทย์ / CEO.รพ.ส.ชั้นนำด้านงานวิชาการ

น.สพ.นิรันดร์ พรศิริวิวัฒน์ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือ รพ.ส.เพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา

น.สพ.วริทธิ์วงศ์  ลิขิตชัยกุล : กรรมการผู้จัดการ รพ.ส.จัสโก้รัชดา

อ.ชุติมา ปิยะจิตติวงศ์ : อาจารย์ที่ปรึกษาด้านการตลาดและงานบริการเวชระเบียนชื่อดังของเมืองไทย

 

ดำเนินงานโดย Idea Line Co.,Ltd. และ www.hospinic.com ร่วมกับเครือโรงพยาบาลสัตว์เพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา และโรงพยาบาลสัตว์จัสโก้รัชดา กลุ่มผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลขนาดกลาง – ขนาดเล็ก เปี่ยมประสบการณ์ในวงการธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน กว่า 20 ปี

ลงทะเบียน ที่นี่ https://forms.gle/HdVqEPR2x47J3F4k8

หรือ SCAN QR code ด้านล่างเพื่อการลงทะเบียน
 

COURSE OUTLINE

 


อ.สาธิต ถัดทะพงษ์

Service Planning

•  Business/Service Positioning •  Pricing  Strategy •  Manpower Design •  Basic Marketing survey

Financial , Tax & Law

•  Cash + Tax Management + เข้าใจภาษีมูลค่าเพิ่ม V.A.T. •  การป้องกันการรั่วไหล / โกง ในสถานพยาบาล
•  กฎหมายที่ต้องรู้ในการบริหารธุรกิจ** กฎหมายแรงงาน / กฎหมายโฆษณา / ภาษีป้าย / พรบ.ลิขสิทธิ์ / พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล

Service Design

•  ระบบส่งต่อ ( refer in-out ) •  การวางระบบ air flow , เครื่องปรับอากาศ •  การขอติดตั้งขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า ที่เหมาะสมกับ รพ.ส.•  ข้อมูลควรรู้เกี่ยวกับการเลือก software •  การบริหาร – บริการ ที่จอดรถ

ปิดการขายสไตล์หมอ 

•  เทคนิคการนำเสนอ และการสื่อสารเพื่อปิดการขายในห้องตรวจ อย่างได้ผล•  สิ่งควรรู้การทำ CRM เพื่อการขายต่อเนื่อง (ซื้อซ้ำ/ซื้อเพิ่ม/บอกต่อ)

ขั้นตอนการคัดเลือก Outsource / Marketing  contractor

•  Graphic Design •  VDO. Editor •  Content Creator •  Website & Page Admin

เทคนิคการตลาดออนไลน์

•  website / email •  facebook •  instargram •  google my business •  SEO technique •  Line OA •  Youtube channel

 

อ.สพ.ญ.ทิพยพร ตรีพุทธรัตน์ 


Planning of Service

• Medical Service •-Medical Workflow •Good Vet  Good Practices •Refer in-out  Management

Veterinary Assistant Training

• กฎข้อบังคับสำหรับผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์  •คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ •หลักสูตรและการฝึกอบรม •-การประเมินและการพัฒนา

 การจัดการเครื่องมือทางการแพทย์

• ชนิดเครื่องมือทางการแพทย์ •แนวทางการเลือกซื้อ และการใช้งาน •การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง

 

น.สพ.นิรันดร์ พรศิริวิวัฒน์


Materials and facility management

• งานงบประมาณ  •เทคนิคการจัดซื้อให้ได้ประโยชน์สูงสุด •การคิดค่าเสื่อมราคาทางบัญชี •การตั้งราคาขาย  •การลงทุนร่วมและการบริหารทีมหุ้นส่วน

 

  การบริหารต้นทุน (Return on Investment) •  การตั้งราคาบริการเครื่องมือทางการแพทย์

 

Customer Journey Analysis

• Value & Price  • ตัวอย่าง Value เฉพาะด้านขององค์กร • Service Strategy  • Customer 23 Services Touch point •  Crisis Management •GROW model Strategy

Materials and facility management

• หลักการประเมินราคาค่าบริการ ระหว่างเวชระเบียน-สัตวแพทย์  •เทคนิคการเลือกสินเชื่อ การยื่นกู้ และการรีไฟแนนซ์ที่ถูกต้อง •การทำ Feasibility study (การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ) •Financial report for executive •การตั้งราคาค่าบริการต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน  •เทคนิคการ Refinance  •เทคนิคการปรับราคาประจำปี

 

 

น.สพ.วริทธิ์วงศ์  ลิขิตชัยกุล

แนวคิดสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์

•Decentralization , Responsibility and Accountability•Organization and Management systems

Management information  systems

•Medical stat. , Data analysis  • Hospital information system (HIS)   •  Laboratory information system (LIS)   •   Enterprise resource planning (ERP)

• การบริหารคลังยาเวชภัณฑ์ 

  • ความสำคัญของการจัดการคลังยา – เวชภัณฑ์
  • การจัดตั้ง และบริหารคลังยา
  • ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดเก็บ และตรวจสอบคลัง

 

Infectious control

• Flow การทำงานเมื่อตรวจพบโรคติดเชื้อ 

  • ระบบการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
  • ขั้นตอนการทำงาน  การปฏิบัติงาน และการรับมือเมื่อพบโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน (Zoonosis) และ โรคติดเชื้อในสัตว์
  • ขั้นตอนการทำงาน  การปฏิบัติงาน และการรับมือเมื่อต้องรับสัตว์เลี้ยงจากเจ้าของที่มีภาวะ Covid-19 หรือ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

 

Management of Human resources  /(Back Office ,  Front Office)

• Recruitment , Development , Salary system (HRM , HRD , + ตารางเวร)

 

อ.ชุติมา ปิยะจิตติวงศ์

Selling & Relationship Techniques : การสร้างนักขายให้องค์กร (สำหรับ Staff)

• Selling Design  • Selling Process • Relationship Techniques •ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมโยงการขาย

Marketing & Admin Team  : การสร้างทีมงานการตลาดและแอดมินประจำองค์กร

• Marketing J/D : โครงสร้างงานการตลาด • วิธีคัดเลือก - ระบบฝึกอบรม พนง.การตลาด • ประเภทงานการตลาด online / offline • การนำเสนองานและการประเมินผลงานการตลาด •การคิดค้น – วางแผนกลยุทธ์ (อ้างอิงจากเวชสถิติ)

Complain Management  :  การบริหารข้อร้องเรียน

• Introduction  :  รู้จักธุรกิจ – เข้าใจผู้รับบริการ • ปัจจัยการเกิดข้อร้องเรียน • ความคาดหวังของลูกค้าเมื่อเกิดข้อร้องเรียน • ขั้นตอนบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  •Script Control สำหรับการจัดการข้อร้องเรียน

Appointment Management  :   หลักการบริหารจัดการระบบนัดหมาย

• หลักการคำนวณเวลานัดหมาย•การจัดทำตารางนัดหมาย•ระบบการติดต่อ – ติดตามการนัดหมาย•Script Control เพื่อนัดหมาย•ความเข้าใจเบื้องต้น การบริการระบบประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยง

 

สถานที่จัดหลักสูตร
S Ratchada Leisure Hotel เฉพาะผู้ลงทะเบียนในระบบ On-Site [รับ 10 ที่นั่งเท่านั้น]
https://sratchadahotel.com/

• จอดรถที่โรงแรมฟรีตลอดการอบรม • มีบริการรถรับ-ส่ง จากสถานนีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT.ห้วยขวาง
(รับชมเทปได้ 7 วัน หลังการบรรยายแต่ละวิชา)

 

 ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ในกลุ่มปิด (รับชมเทปได้ 7 วัน หลังการบรรยายแต่ละวิชา)


ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร

ผู้ลงทะเบียนในระบบ ON-SITE [ รับสูงสุด 10 ที่นั่ง ]  ราคา 79,000 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

กรุณาติดต่อฝ่ายประสานงานหลักสูตรก่อนการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน **
บริการรถรับส่งจาก MRT ห้วยขวางฟรี ราคารวมอาหาร-เบรก  •ราคารวมค่าตรวจ ATK 15 ครั้ง **
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ผู้ลงทะเบียนในระบบ ONLINE [ ไม่จำกัดจำนวน ]  ราคา 49,000 บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

 

ลงทะเบียน ที่นี่ https://forms.gle/HdVqEPR2x47J3F4k8

 

หรือ SCAN QR code ด้านล่างเพื่อการลงทะเบียน

 

 

Payment Method

โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทสโก้โลตัส นครปฐม

ชื่อบัญชี บริษัท ไอเดีย ไลน์ จำกัด

เลขที่บัญชี 637-006478-1

หมายเหตุ :

ปิดรับลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565  เวลา 18.00 น.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานการตลาด และการบริหาร เพื่อธุรกิจสถานพยาบาล

Hospinic / Marketing & Management Solution for Healthcare Business

Idea Line Company Limited

ฝ่ายประสานงานฝึกอบรม :

Hot Line : (081) 340-6510

Line OA : @hospinic

E-mail : hospinic@gmail.com

Visitors: 164,760