HBS 8

Hospinic : The Healthcare Business School รุ่นที่ 8
Healthcare Business School รุ่นที่ 8 (ชื่อเดิม Clinic/Hospital Director School)

“..84 ชั่วโมง เพื่อการบริหารธุรกิจ ให้มีกำไรสูงสุด”..

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 – วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ( 09.00 – 16.30 น.)
* ทุกวันอังคาร-พุธ สัปดาห์ เว้น สัปดาห์ (รวม 84 ชั่วโมง)*

 


หลักสูตรสำหรับ สหสาขาวิชาชีพ / ผู้บริหาร ที่ต้องการความรู้ในการบริหารกิจการสถานพยาบาล
ในปัจจุบัน การบริหารธุรกิจสถานพยาบาล มีอุปสรรค และปัจจัยมากมาย ที่ต้องได้รับการดำเนินงานอย่างถูกต้อง เพื่อความยั่งยืนและความสำเร็จของผลประกอบการในสภาวะการแข่งขันสูงของยุคปัจจุบัน


Healthcare Business School โดย Idea Line Co.,Ltd. และ www.hospinic.com ผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลขนาดกลาง – ขนาดเล็ก เปี่ยมประสบการณ์ในวงการธุรกิจกว่า 20 ปี และเปิดการอบรมด้านธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาแล้ว 7 รุ่น ได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบโจทย์ "การบริหารธุรกิจสถานพยาบาล" ที่มีประสิทธิภาพอย่างได้ผลโดยคณะวิทยากรผู้เปี่ยมประสบการณ์ การบริหารสถานพยาบาลอย่างแท้จริง ในสายงานต่างๆ ของสถานพยาบาลชั้นนำ โดยได้ออกแบบหลักสูตรให้ตรงต่อความต้องการ และสามารถนำไปใช้พัฒนาธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน ให้มีกำไรสูงสุด สามารถแข่งขันในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ถึง 12 หัวข้อ ดังนี้

1. Principle of Healthcare Business Administration :
    หลักการบริหารธุรกิจสุขภาพ

2. Situation analysis for Healthcare Business :
    การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจสุขภาพในปัจจุบัน

3. Financial Management for Healthcare Business :
    หลักการบริหารการเงินในธุรกิจสุขภาพ

4. Human Resource Management :
    การบริหารงานบุคคล การพัฒนาและการแก้ปัญหาด้านบุคลากรขาดแคลน

5. Medical Stock Management :
    เทคนิคการบริหารคลังยา – เวชภัณฑ์ที่เหมาะสมกับยอดขาย

6. Medical Record & Front Office management :
    การบริหาร และพัฒนาทีมบริการด่านหน้า – เวชระเบียน

7. Tax management for Healthcare Business :
    หลักการบริหารภาษี เพื่อการประหยัดภาษีอย่างมีประสิทธิภาพของธุรกิจสุขภาพ

8. MKT Strategy Skill :
    ทักษะการสร้างยุทธศาสตร์การตลาดของธุรกิจสุขภาพเพื่อชัยชนะ

9. Content marketing for healthcare business :
    เทคนิค content marketing ในธุรกิจสุขภาพ

10. On line &Off line MKT communication :
    การสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่-เก่า อย่างยั่งยืน

11. Psychology of sales for healthcare business :
    เทคนิค “ปิดการขาย..สไตล์หมอ” เพื่อการนำเสนอขายที่ได้ผล

12. Total healthcare business clinic :
    คลินิกธุรกิจ เพื่อความสำเร็จด้านยอดขายสำหรับสถานพยาบาลเอกชน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการบริหารสถานพยาบาลเอกชนที่เปี่ยมประสิทธิภาพ

  


Healthcare Business School เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพทุกระดับ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น รพ., คลินิก, ทันตกรรม, คลินิกเสริมความงาม, สปา, โรงพยาบาลสัตว์, แพทย์ทางเลือก ฯลฯ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจการรักษาพยาบาล

 

  

 


Hospinic.com / สำนักงานการตลาดและการบริหารธุรกิจสถานพยาบาล ได้ออกแบบโครงการ Healthcare Business School โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอด "วิธี" การบริหาร และการแก้ปัญหาต่างๆ บนพื้นฐานการทำงานจริง จากประสบการณ์ในสถานพยาบาลของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 20 ปี หลักสูตรที่ “ตรงประเด็น” และนำไปใช้ได้ผลจริง
หลักสูตรเดียวที่นำท่านเข้าทัศนศึกษาใน โรงพยาบาลเอกชน ชื่อดังอย่างละเอียดพร้อม Work Shop
ที่มีประสิทธิภาพตลอดหลักสูตร

ลงทะเบียน click

  

 

หลักสูตรเดียวที่ถ่ายทอด “วิธี” ให้ท่านสร้างสถานพยาบาลที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยม และสามารถบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพได้ในเวลาอันสั้น


“เราสอนวิธีประสบความสำเร็จในธุรกิจสถานพยาบาล...จากประสบการณ์จริง”

  

HBS รุ่นที่ 8 เริ่มเปิดคอร์สวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 – วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ( 09.00 – 16.30 น.)

เรียน อังคาร – พุธ (9:00-16:30) สัปดาห์ เว้น สัปดาห์

ทั้งหมด 11 ครั้ง และปิดท้ายด้วยการดูงาน 1 วันเต็ม ที่ โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ


สถานที่จัดการอบรม
โรงแรม SC Park Hotel เลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์
http\://www.scparkhotel.com/


ค่าลงทะเบียน ตลอดหลักสูตร 68,000 บาท
**ค่าใช้จ่ายรวมเอกสารประกอบ, อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์นานาชาติ, อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดหลักสูตร 12 วัน
รวมถึงการดูงาน **
**ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่**

ลงทะเบียน clickPayment Method
โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทสโก้โลตัส นครปฐม

ชื่อบัญชี บริษัท ไอเดีย ไลน์ จำกัด
เลขที่บัญชี 637-006478-1
(ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรณีโอนเงิน)
กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

กรุณาออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนาม
บริษัท ไอเดีย ไลน์ จำกัด
25/28 ถนนยิงเป้าใต้ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 073 554 800 2922


หมายเหตุ :
ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน 40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียน click


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานการตลาด และการบริหาร เพื่อธุรกิจสถานพยาบาล
Hospinic / Marketing & Management Solution for Healthcare Business
ฝ่ายประสานงานฝึกอบรม :
Hot Line : (081) 340-6510
Line : @hospinic
E-mail : hospinic@gmail.com
.
http\://www.facebook.com/ hospinic
http\://www. Hospinic.com/
.

 

  

  

  

  

  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานการตลาด และการบริหาร เพื่อธุรกิจสถานพยาบาล
Hospinic / Marketing & Management Solution for Healthcare Business
ฝ่ายประสานงานฝึกอบรม : 
Hot Line : (081) 340-6510
Line : @hospinic
E-mail : hospinic@gmail.com
.
http\://www.facebook.com/ hospinic
http\://www. Hospinic.com/

บริหารโรงพยาบาล
การตลาดโรงพยาบาล
การตลาดคลินิก
บริหารห้องยา
การเงินสถานพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสัตว์
คลินิก
อบรม
สัมมนา
ที่ปรึกษาธุรกิจ

 

Visitors: 112,481