หลักสูตรพัฒนาบริการเวชระเบียน

 

 

Medical Record Supreme Services EP.1-3

Presented by : Idea Line Co.,Ltd. / Hospinic / Solutier

วิทยากร : อ.ชุติมา ถัดทะพงษ์ (ปิยะจิตติวงศ์)

ผลงานของอาจารย์ที่ผ่านมา >> shorturl.at/qxBQ9

Healthcare service creator ผู้คร่ำหวอดและวางระบบบริการด่านหน้าให้กับวงการสถานพยาบาลเอกชนมากมาย ทั้ง รพ.เอกชน คลินิกทันตกรรม และโรงพยาบาลสัตว์รวมถึงควบคุมงานการตลาด รพ.มากมายนับสิบปี

   

Medical Record Supreme Services EP.1-3จัดการอบรมขึ้นในวันที่ 14,27 สิงหาคม / 10,24 กันยายน / 15,29 ตุลาคม 2562 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม สามารถเลือกวัน-วิชาที่เรียนได้ (ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนทั้งหมด)

ตามรายการดังต่อไปนี้วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 : หัวข้อ COMPLAINT MANAGEMENT + workshop (การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าสถาพยาบาลเอกชน)

ราคา 3,500.- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ต้องการลงทะเบียนวิชานี้ Click ที่นี่ >> shorturl.at/hjx38

   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 : หัวข้อ Selling Techniques for Medical record + workshop (เทคนิคงานนำเสนอเพื่อการขายสำหรับบริการด่านหน้าสถานพยาบาลเอกชน )

ราคา 3,500.- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ต้องการลงทะเบียนวิชานี้ Click ที่นี่ >> shorturl.at/hjx38
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 : หัวข้อ S.S.G. 1/2 : Services Standard Guidelines 1/2 (การสร้างชุดคู่มือ มาตรฐานงานบริการเวชระเบียนคุณภาพสำหรับองค์กร 1 ) 
My home (เอกสารชุดข้อมูลองค์กร) และ Work flow ( งานบริการด่านหน้า , งานจัดทำ-บันทึกประวัติ , คิวนัดหมาย , ข้อร้องเรียน , รูปแบบการอธิบายค่าใช้จ่ายกับลูกค้า )

ราคา 3,500.- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ต้องการลงทะเบียนวิชานี้ Click ที่นี่ >> shorturl.at/hjx38
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 : หัวข้อ S.S.G. 2/2 : Services Standard Guidelines 2/2 (การสร้างชุดคู่มือ มาตรฐานงานบริการเวชระเบียนคุณภาพสำหรับองค์กร 2 ) 
Script @work (บทสนทนาเพื่อการบริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุด - สร้าง , ใช้ , ฝึกฝน , ทดสอบ )
Quality control : แผนฝึกพนักงานใหม่ - เก่า , การจัดอัตรากำลังวันเคสล้น , Assignment งานหลัก-รอง , สร้างแบบทดสอบ , รูปแบบการประชุม Morning – Evening talk , Occurrence report + วิธีแก้ไขอย่างรูปธรรม (แบบฟอร์มสำเร็จรูป)

ราคา 3,500.- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ต้องการลงทะเบียนวิชานี้ Click ที่นี่ >> shorturl.at/hjx38
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 : หัวข้อ Appointment technique 1/2 (เทคนิคการบริหารคิวนัดหมาย 1/2)
เทคนิค C.E. (CLOSED-ENDED QUESTIONS) ควบคุมนัดหมายของลูกค้า + workshop

ราคา 3,500.- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ต้องการลงทะเบียนวิชานี้ Click ที่นี่ >> shorturl.at/hjx38
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 : หัวข้อ APPOINTMENT TECHNIQUES 2/2 (เทคนิคการบริหารคิวนัดหมาย 2/2)
- สูตรการคำนวณเวลาให้บริการแยกประเภทตามผู้รับบริการ , หัตถการ
- สูตร 24 ชม. , 30 นาที , 15 นาที สู่ APPOINTMENT PREMIUM SERVICEสถานพยาบาลเอกชน )

ราคา 3,500.- บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ต้องการลงทะเบียนวิชานี้ Click ที่นี่ >> shorturl.at/hjx38
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   **ค่าใช้จ่ายรวมเอกสารประกอบ, อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์นานาชาติ, อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
สถานที่จัดการอบรม
โรงแรม SC Park Hotel เลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์
http\://www.scparkhotel.com/

▪Payment Method
ธ.กสิกรไทย สาขา : เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม9 บัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 026 –870 – 9762 ชื่อบัญชี : นางชุติมา ถัดทะพงษ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานการตลาด และการบริหาร เพื่อธุรกิจสถานพยาบาล
.
Hospinic / Marketing & Management Solution for Healthcare Business

Inbox : https://www.facebook.com/Hospinic2/

หรือสอบถามที่
Line : @hospinic (มี@)

ต้องการลงทะเบียน(เลือกรายวิชา) Click ที่นี่ >> shorturl.at/hjx38

 

 

 

 

 

Visitors: 134,538