Healthcare business school รุ่นที่ 7 

Healthcare Business School รุ่นที่ 7

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 – วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ( 09.00 – 16.30 น.)

Healthcare Business School รุ่นที่ 7  (ชื่อเดิม Clinic/Hospital Director School)

หลักสูตรสำหรับ สหสาขาวิชาชีพ / ผู้บริหาร ที่ต้องการความรู้ในการบริหารกิจการสถานพยาบาล

การบริหารธุรกิจสถานพยาบาล มีอุปสรรค และปัจจัยมากมาย ที่ต้องได้รับการดำเนินงานอย่างถูกต้อง เพื่อความยั่งยืนและความสำเร็จของผลประกอบการในภาวะการแข่งขันสูงของยุคปัจจุบัน

Healthcare Business School (หรือชื่อโครงการเดิม Clinic/Hospital Director School)

ถูกออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบโจทย์ "การบริหารธุรกิจสถานพยาบาล" ที่มีประสิทธิภาพอย่างได้ผล

โดยคณะวิทยากรผู้เปี่ยมประสบการณ์ การบริหารสถานพยาบาลอย่างแท้จริง ในสายงานต่างๆ ของสถานพยาบาลชั้นนำ อาทิ

ผู้อำนวยการ รพ., อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดสถานพยาบาลระดับประเทศ, ทันตแพทย์ , สัตวแพทย์ และสหสาขาวิชาชีพมากมาย

เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพทุกระดับ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น รพ., คลินิก, ทันตกรรม, คลินิกเสริมความงาม, สปา, โรงพยาบาลสัตว์, แพทย์ทางเลือก ฯลฯ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลHospinic.com / สำนักงานการตลาดและการบริหารธุรกิจสถานพยาบาล ได้ออกแบบโครงการ Healthcare Business School โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอด "วิธี" การบริหาร และการแก้ปัญหาต่างๆ บนพื้นฐานการทำงานจริง จากประสบการณ์ในสถานพยาบาลของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 20 ปี

ปัญหาต่างๆเหล่านี้ จะได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง ตรงประเด็น
.
-การตลาด
-การบัญชี/ภาษี
-คลังยาและเวชภัณฑ์
-งานบุคคล
-การพัฒนาผู้ช่วย และบุคลากร
-งานเวชระเบียนและต้อนรับ ฯลฯ

หลักสูตรเดียวที่จะเผย “วิธี” ประสบความสำเร็จในธุรกิจสุขภาพอย่างตรงประเด็นและนำไปใช้ได้ผลจริง
หลักสูตรเดียวที่นำท่านเข้าทัศนศึกษาใน โรงพยาบาลเอกชน ชื่อดังอย่างละเอียดพร้อม Work Shop
ที่มีประสิทธิภาพตลอดหลักสูตร

หลักสูตรเดียวที่ถ่ายทอด “วิธี” ให้ท่านสร้างสถานพยาบาลที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยม และให้บริการแบบมืออาชีพได้ในเวลาอันสั้น

“เราสอนวิธีประสบความสำเร็จในธุรกิจสถานพยาบาล...จากประสบการณ์จริง”

เปิดคอร์สวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 – วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561

เรียน อังคาร – พุธ (9:00-16:30) สัปดาห์ เว้น สัปดาห์

ทั้งหมด 11 ครั้ง และปิดท้ายด้วยการดูงาน 1 วันเต็ม ที่ โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำประจำ จ.ลพบุรี

  
  
  สถานที่จัดการอบรม
โรงแรม SC Park Hotel เลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์
http\://www.scparkhotel.com/

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 68,000 บาท
**ค่าใช้จ่ายรวมเอกสารประกอบ, อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์นานาชาติ, อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดหลักสูตร 12 วัน
รวมถึงการเดินทาง-ที่พัก ในการดูงาน จ.ลพบุรี**

**ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่**

ลงทะเบียน click

Payment Method
โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยเทสโก้โลตัส นครปฐม

ชื่อบัญชี 
บริษัท ไอเดีย ไลน์ จำกัด 

เลขที่บัญชี 637-006478-1
(ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรณีโอนเงิน)

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

กรุณาออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนาม
บริษัท ไอเดีย ไลน์ จำกัด
25/28 ถนนยิงเป้าใต้ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 073 554 800 2922

หมายเหตุ :
ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน 40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียน click

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานการตลาด และการบริหาร เพื่อธุรกิจสถานพยาบาล
Hospinic / Marketing & Management Solution for Healthcare Business
ฝ่ายประสานงานฝึกอบรม :
Hot Line : (081) 340-6510
Line : @hospinic
E-mail : hospinic@gmail.com
.
http\://www.facebook.com/ hospinic
http\://www. Hospinic.com/
.
บริหารโรงพยาบาล
การตลาดโรงพยาบาล
การตลาดคลินิก
บริหารห้องยา
การเงินสถานพยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสัตว์
คลินิก
อบรม
สัมมนา
ที่ปรึกษาธุรกิจ

 

Visitors: 112,481